FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Energietoeslag 2023 Wanneer Uitbetaald Rotterdam?

Energietoeslag De energietoeslag voor 2023 wordt naar verwachting dit najaar uitbetaald. Waarschijnlijk wordt dit weer een bedrag van € 1.300. Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Rotterdammers met een inkomen tussen de 100 en 120 procent van het sociaal minimum moeten de energietoeslag zelf aanvragen.

 • We kijken naar uw inkomen van een bepaalde maand (de peilmaand).
 • Welke maand, is nog niet bekend.
 • Vanaf wanneer de energietoeslag kan worden uitgekeerd, is nog niet bekend.
 • Houd deze pagina in de gaten.
 • Rotterdammers met een inkomen tussen de 120 en 140 procent van het sociaal minimum komen niet meer in aanmerking voor de energietoeslag.

Deze pagina is op 24 juli 2023 voor het laatst bijgewerkt.

Welke datum energietoeslag Rotterdam 2023?

Verwachting uitbetaling – Kortom, wanneer wordt jouw toeslag uitgekeerd? Onze verwachting is dat de energietoeslag van 2023:

Eind september of begin oktober kan worden aangevraagd Begin oktober en uiterlijk eind november zal worden uitbetaald

Volg onze twitter-pagina voor de laatste updates rondom de uitbetaling van de toeslag. De exacte datum waarop de energietoeslag wordt overgemaakt, kan overigens per gemeente verschillen. De ene gemeente keert eerder uit dan de ander. Zij gaan zelf hierover.

Hoe snel wordt de energietoeslag uitbetaald?

Automatische uitbetaling – Veel inwoners krijgen de Energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Inwoners die algemene bijstand ontvangen of in 2022 ook energietoeslag ontvingen hoeven bijvoorbeeld geen aanvraag te doen. Wij gaan wel na of de inwoners nog aan de voorwaarden voldoen.

Welke maand energietoeslag 2023 Den Haag?

In 2022 stegen de prijzen voor energie. Om mensen met een laag inkomen te helpen is er een energietoeslag. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Hiervoor moet de Rijksoverheid de wet aanpassen. De gemeente verwacht dat dit in het najaar gebeurt. De energietoeslag 2023 is € 1.300.

Hoeveel energie toeslag in 2023?

Weer energietoeslag voor mensen met een laag inkomen via gemeenten – Met Prinsjesdag kondigde het kabinet al aan dat zij gemeenten, net als in 2022, de bevoegdheid wil geven ook dit jaar een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen.

Welke datum word energietoeslag uitbetaald?

Welke datum 500 euro energietoeslag? – Energietoeslag 2022 ontvangen – Wie in 2022 de energietoeslag kreeg van de gemeente, ontvangt uiterlijk 13 maart een brief van de gemeente. De 500 euro staat half maart op de rekening. Mogelijk ontvangen inwoners in de loop van het jaar nog de resterende 800 euro. Wie daar recht op hebben, is na de zomer van 2023 bekend.

Welke datum 500 euro energietoeslag?

Welke datum 500 euro energietoeslag? – Energietoeslag 2022 ontvangen – Wie in 2022 de energietoeslag kreeg van de gemeente, ontvangt uiterlijk 13 maart een brief van de gemeente. De 500 euro staat half maart op de rekening. Mogelijk ontvangen inwoners in de loop van het jaar nog de resterende 800 euro. Wie daar recht op hebben, is na de zomer van 2023 bekend.

Kan ik al energietoeslag 2023 aanvragen?

Ambtshalve verstrekking en Inlichtingenbureau – Gemeenten bepalen binnen het wettelijke kader zelf aan welke groep inwoners de energietoeslag ambtshalve kan worden toegekend:

personen met een uitkering op grond van de Participatiewet (tot de AOW-gerechtigde leeftijd), de IOAW, de IOAZ of het Bbz 2004; huishoudens die voldoen aan de door de gemeente te stellen eisen aan het recht op een energietoeslag en waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn (bijzondere bijstand, minimaregelingen en energietoeslag 2022).

Het Inlichtingenbureau zal de rapportage ‘AOW-gerechtigden met aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)’ met de bankrekeningnummers waarop de SVB de AIO uitkering uitbetaalt, beschikbaar stellen aan gemeenten. Het Inlichtingenbureau kan gemeenten eveneens kosteloos ondersteunen bij het toetsen of de huishoudens die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, hier in 2023 nog steeds voor in aanmerking komen.

Waar blijft mijn energietoeslag?

Automatisch energietoeslag 2022 als u een uitkering ontvangt – Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente,

Hoeveel energietoeslag Rotterdam?

Wat zijn de voorwaarden? – Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Vraag hier de energietoeslag aan, U heeft hiervoor een DigiD nodig. Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 voor de inkomens tot en met 120% van het sociaal minimum.

See also:  Wanneer Is Bouwvak 2023?

Hoelang duurt de energietoeslag?

U bevindt zich op: Inwoners / Laag inkomen / Energietoeslag Huishoudens met een laag inkomen konden in 2022 een energietoeslag krijgen van 1.300 euro. Dit extra geld was voor het betalen van een deel van de energiekosten. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. We verwachten hier ná de zomervakantie meer duidelijkheid over van de Rijksoverheid. U kunt de toeslag voor 2023 dus nog niet aanvragen.

Welke maand 800 euro energietoeslag?

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het resterende bedrag van de energietoeslag voor het jaar 2023. In december hebben inwoners die er recht op hadden een eerste deel van de energietoeslag ontvangen, ter waarde van € 500. We hadden toen aangekondigd dat het resterende bedrag van € 800 vóór 31 maart 2023 zou worden uitbetaald.

Echter, de Rijksoverheid heeft besloten dat gemeenten het resterende bedrag van € 800 nog niet mogen uitkeren, omdat er eerst wijzigingen in de wet moeten worden doorgevoerd. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om je aan te melden voor de energietoeslag 2023. We verwachten dat deze wijzigingen pas na de zomer worden doorgevoerd.

Als we eerder zouden uitbetalen, kan dit mogelijk nadelige gevolgen hebben voor andere inkomsten van inwoners, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Waarom duurt de energietoeslag zo lang?

Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden Energietoeslag 2023 Wanneer Uitbetaald Rotterdam Richard Brocken Hogere energierekening zorgt ervoor dat verwarming lager wordt gezet NOS Nieuws • zaterdag 4 juni 2022, 12:06 De vier grote steden hebben de energietoeslag, ruim twee maanden na de aankondiging, nog maar aan de helft van de mensen die er recht op hebben uitgekeerd, blijkt uit een rondgang van de NOS.

 1. Minimahuishoudens die bekend waren bij gemeenten kregen de energietoeslag veelal automatisch al op hun rekening.
 2. De mensen die zelf een aanvraag hebben ingediend wachten nog op hun geld.
 3. Bij mensen die nog niet in de systemen staan, duurt het verwerken van de aanvraag langer omdat nagegaan moet worden of ze recht hebben op de toeslag.

Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze een huis hebben, een energiecontract en dat ze niet te veel inkomen hebben. Daklozen en studenten hebben geen recht op de toeslag. De mensen die er wel recht op hebben zijn veelal ‘werkende armen’, mensen die wel werken, maar toch onder het minimuminkomen uitkomen.

 • Vaak zijn het zzp’ers.
 • De grote steden verwachten in de komende twee maanden het gros van deze aanvragen te kunnen afhandelen.
 • Het bereiken van de groep die nog niet in beeld is, blijft een uitdaging.
 • Een bekend probleem bij regelingen om minimahuishoudens te helpen, juist degenen die dit het hardst nodig hebben, is dat grote groepen er geen gebruik van maken.

Omdat ze er niet van weten of de overheid wantrouwen, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire. Anne Monpellier uit Rotterdam is bang dat ze iets verkeerds invult en uiteindelijk geld terug moet betalen. Daarom maakt ze voor het aanvragen gebruik van de hulp van Huib in een weggeefwinkel in Rotterdam: Energietoeslag 2023 Wanneer Uitbetaald Rotterdam Anne vraagt hulp bij aanvragen energietoeslag: ‘Bang dat ik iets verkeerd doe’ Ook kan het liggen aan de aanmeldprocedure. Den Haag kampte bijvoorbeeld enkele dagen met een storing in het aanmeldsysteem. Dat is inmiddels opgelost, en de gemeente moedigt iedereen aan om zich alsnog te melden, zo laat de woordvoerder weten.

In maart besloot het kabinet om aan alle mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimuminkomen een energietoeslag uit te keren van 800 euro. Een aantal gemeenten was terughoudend met uitbetalen, omdat ze bang waren geld tekort te komen. Daarom trok het kabinet eind april 175 miljoen extra uit voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro.

Minister Schouten voor Armoedebeleid ging ervan uit dat gemeenten met het extra geld alle minima konden en gingen helpen. Gemeenten hanteren verschillende grenzen voor wie in aanmerking komt voor de toeslag. Het kabinet gaat ervan uit dat iedereen die een inkomen heeft tot 120 procent van het minimuminkomen een toeslag krijgt.

See also:  Wie Krijgt Energietoeslag 2022?

Maar er zijn nog altijd gemeenten die ervoor kiezen om slechts tot 110 procent van het bijstandsniveau uit te keren, bijvoorbeeld de gemeente Vlissingen en de gemeente Eemsdelta. Bij de grote vier steden zijn er ook grote verschillen. Zo legt Amsterdam de lat op 120 procent, Utrecht op 125 procent, Den Haag bij 130 procent en Rotterdam op 140 procent.

Rotterdam kon dit mede doen door een eenmalige schenking van maximaal 15 miljoen euro van stichting De Verre Bergen. Den Haag kiest ervoor om de toeslag te verhogen tot 900 euro per huishouden. De minister rekent er echter wel op dat gemeenteraden erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt.

 • Woordvoerder minister Schouten De energietoeslag wordt toegekend als bijzondere bijstand en wordt over de gemeenten verdeeld via het gemeentefonds.
 • Gemeentes mogen het bedrag dat ze krijgen, besteden zoals ze willen en hoeven er geen verantwoording over af te leggen bij het Rijk.
 • In theorie zouden ze het bedrag ook aan andere dingen kunnen besteden, zo erkent de woordvoerder van minister Schouten.

“De minister rekent er echter wel op dat gemeenteraden erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt”, laat haar woordvoerder weten. Een bijkomend voordeel van de energietoeslag is dat gemeenten zo een groep armen in beeld krijgen, die ze eerder niet konden bereiken.

Omdat het bij de energietoeslag om een relatief groot bedrag gaat en ook nog vrij besteedbaar is, komen er in sommige steden meer mensen op af dan op andere regelingen. In Rotterdam maakt gemiddeld 50 procent van de mensen die recht hebben op een extra regeling, bijvoorbeeld om een wasmachine aan te schaffen als de oude kapot is, er gebruik van, maar inmiddels heeft ruim 60 procent de energietoeslag gekregen of uitgekeerd.

Mensen kunnen tot het einde van dit jaar een aanvraag voor de energietoeslag indienen bij hun gemeente. De exacte einddatum verschilt per gemeente. Deel artikel: : Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden

Waarom duurt energietoeslag 2023 zo lang?

Wat is de achtergrond van deze tegemoetkoming? – De 1e versie van de energietoeslag is eind 2021 in het leven geroepen, als reactie op de stijgende energieprijzen. Al snel daarna is de oorlog in Oekraïne uitgebroken, waardoor de prijzen van gas en elektriciteit nog hoger zijn geworden.

Hierdoor is de energietoeslag in de loop van 2022 verhoogd van 200 euro naar 800 euro en uiteindelijk naar 1.300 euro. Ook in 2023 komt er dus zo’n tegemoetkoming. “De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen”, verklaart minister Schouten het verlengen van de energietoeslag in 2023,

Daarnaast is het de vraag wat voor winter we eind 2023 en begin 2024 tegemoet gaan. En wat dit betekent voor de energieprijzen. Lees ook: Wat is een zonneboiler en is het beter dan zonnepanelen?

Welke maand 800 euro energietoeslag?

Hoe ziet de energietoeslag in 2023 eruit? – Net als in 2022 loopt het uitkeren van de energietoeslag via de gemeentes. Ook het bedrag van 1.300 euro blijft hetzelfde. Tenzij uw gemeente alvast 500 euro vooruit heeft betaald, als voorschot voor de 1e maanden van 2023.

Hoeveel energietoeslag Rotterdam?

Wat zijn de voorwaarden? – Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Vraag hier de energietoeslag aan, U heeft hiervoor een DigiD nodig. Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar € 1.300 voor de inkomens tot en met 120% van het sociaal minimum.

Waarom duurt de energietoeslag zo lang?

Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden Energietoeslag 2023 Wanneer Uitbetaald Rotterdam Richard Brocken Hogere energierekening zorgt ervoor dat verwarming lager wordt gezet NOS Nieuws • zaterdag 4 juni 2022, 12:06 De vier grote steden hebben de energietoeslag, ruim twee maanden na de aankondiging, nog maar aan de helft van de mensen die er recht op hebben uitgekeerd, blijkt uit een rondgang van de NOS.

 • Minimahuishoudens die bekend waren bij gemeenten kregen de energietoeslag veelal automatisch al op hun rekening.
 • De mensen die zelf een aanvraag hebben ingediend wachten nog op hun geld.
 • Bij mensen die nog niet in de systemen staan, duurt het verwerken van de aanvraag langer omdat nagegaan moet worden of ze recht hebben op de toeslag.
See also:  Hoe Vallen De Feestdagen In 2024?

Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze een huis hebben, een energiecontract en dat ze niet te veel inkomen hebben. Daklozen en studenten hebben geen recht op de toeslag. De mensen die er wel recht op hebben zijn veelal ‘werkende armen’, mensen die wel werken, maar toch onder het minimuminkomen uitkomen.

 1. Vaak zijn het zzp’ers.
 2. De grote steden verwachten in de komende twee maanden het gros van deze aanvragen te kunnen afhandelen.
 3. Het bereiken van de groep die nog niet in beeld is, blijft een uitdaging.
 4. Een bekend probleem bij regelingen om minimahuishoudens te helpen, juist degenen die dit het hardst nodig hebben, is dat grote groepen er geen gebruik van maken.

Omdat ze er niet van weten of de overheid wantrouwen, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire. Anne Monpellier uit Rotterdam is bang dat ze iets verkeerds invult en uiteindelijk geld terug moet betalen. Daarom maakt ze voor het aanvragen gebruik van de hulp van Huib in een weggeefwinkel in Rotterdam: Energietoeslag 2023 Wanneer Uitbetaald Rotterdam Anne vraagt hulp bij aanvragen energietoeslag: ‘Bang dat ik iets verkeerd doe’ Ook kan het liggen aan de aanmeldprocedure. Den Haag kampte bijvoorbeeld enkele dagen met een storing in het aanmeldsysteem. Dat is inmiddels opgelost, en de gemeente moedigt iedereen aan om zich alsnog te melden, zo laat de woordvoerder weten.

In maart besloot het kabinet om aan alle mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimuminkomen een energietoeslag uit te keren van 800 euro. Een aantal gemeenten was terughoudend met uitbetalen, omdat ze bang waren geld tekort te komen. Daarom trok het kabinet eind april 175 miljoen extra uit voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro.

Minister Schouten voor Armoedebeleid ging ervan uit dat gemeenten met het extra geld alle minima konden en gingen helpen. Gemeenten hanteren verschillende grenzen voor wie in aanmerking komt voor de toeslag. Het kabinet gaat ervan uit dat iedereen die een inkomen heeft tot 120 procent van het minimuminkomen een toeslag krijgt.

Maar er zijn nog altijd gemeenten die ervoor kiezen om slechts tot 110 procent van het bijstandsniveau uit te keren, bijvoorbeeld de gemeente Vlissingen en de gemeente Eemsdelta. Bij de grote vier steden zijn er ook grote verschillen. Zo legt Amsterdam de lat op 120 procent, Utrecht op 125 procent, Den Haag bij 130 procent en Rotterdam op 140 procent.

Rotterdam kon dit mede doen door een eenmalige schenking van maximaal 15 miljoen euro van stichting De Verre Bergen. Den Haag kiest ervoor om de toeslag te verhogen tot 900 euro per huishouden. De minister rekent er echter wel op dat gemeenteraden erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt.

Woordvoerder minister Schouten De energietoeslag wordt toegekend als bijzondere bijstand en wordt over de gemeenten verdeeld via het gemeentefonds. Gemeentes mogen het bedrag dat ze krijgen, besteden zoals ze willen en hoeven er geen verantwoording over af te leggen bij het Rijk. In theorie zouden ze het bedrag ook aan andere dingen kunnen besteden, zo erkent de woordvoerder van minister Schouten.

“De minister rekent er echter wel op dat gemeenteraden erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt”, laat haar woordvoerder weten. Een bijkomend voordeel van de energietoeslag is dat gemeenten zo een groep armen in beeld krijgen, die ze eerder niet konden bereiken.

Omdat het bij de energietoeslag om een relatief groot bedrag gaat en ook nog vrij besteedbaar is, komen er in sommige steden meer mensen op af dan op andere regelingen. In Rotterdam maakt gemiddeld 50 procent van de mensen die recht hebben op een extra regeling, bijvoorbeeld om een wasmachine aan te schaffen als de oude kapot is, er gebruik van, maar inmiddels heeft ruim 60 procent de energietoeslag gekregen of uitgekeerd.

Mensen kunnen tot het einde van dit jaar een aanvraag voor de energietoeslag indienen bij hun gemeente. De exacte einddatum verschilt per gemeente. Deel artikel: : Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden