FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Voor Wanneer Belastingaangifte 2023?

Voor Wanneer Belastingaangifte 2023
U dient uw aangifte zelf in op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2023. via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link): algemene principe: u hebt tijd tot 15 juli 2023. met specifieke inkomsten: u hebt tijd tot 18 oktober 2023.

Wat is de uiterste datum voor belastingaangifte via boekhouder?

Aangifte in de personenbelasting © Lieven Van Assche Vanaf 26 april 2023 kunt u de belastingaangifte 2023 (aanslagjaar 2022) zelf indienen op 2 manieren:

online (Tax-on-web):

algemeen principe: uiterlijk op zaterdag 15 juli 2023 als u specifieke inkomsten hebt (zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten): uiterlijk op woensdag 18 oktober 2023,

op een papieren aangifteformulier, Het ingevulde formulier moest uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

U kunt uw aangifte ook nog laten invullen:

Als u uw aangifte laat invullen, dan moest u eerst een afspraak maken, ten laatste op 29 juni 2023.Als u uw aangifte laat invullen door een boekhouder, dan had die nog tijd tot zaterdag 15 juli 2023 om uw aangifte in te dienen via MyMinfin, tenzij u specifieke inkomsten (zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten) hebt (aangifte uiterlijk op woensdag 18 oktober 2023 ).

Daarnaast is er nog het, waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult. Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, riskeert een boete, Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte.

De gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling.Per instelling moet de totale gift minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen.

See also:  Wat Kost Een Postzegel 2022?

Vóór 1 maart krijgt u een kwijtschrift van de begunstigde instelling dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. De instelling moet de gegevens van de uitgereikte kwijtschriften ook rechtstreeks bezorgen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. vindt u op de website van de FOD Financiën. ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Aangifte in de personenbelasting

Hoeveel inkomstenbelasting omlaag 2023?

Minder belastingvoordeel voor hypotheekrente – Het maximale tarief waartegen je de hypotheekrente kunt aftrekken, gaat al een aantal jaren omlaag. In 2023 komt het belastingvoordeel uit op 36,93%. Dat was in 2022 40%. De verlaging merk je alleen als je inkomen hoger is dan €73.031. Vanaf 2023 heeft iedereen hetzelfde belastingvoordeel: 36,93%.

Wat als je 1 dag te laat bent met belastingaangifte?

Lees voor Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als uw aangifte binnen deze termijn bij ons binnen is, krijgt u geen boete. Als de aangifte later of helemaal niet bij ons binnenkomt, krijgt u een boete van € 68.

Wat gebeurt er als ik geen aangifte doen?

Komt uw aangifte ná deze termijn bij ons binnen? – Dan krijgt u een verzuimboete van € 385. Doet u vaker te laat aangifte, dan kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514. Daarnaast kunnen wij de uitbetaling van uw toeslagen en uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2023?

Vrijstellingen fors omhoog – Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld, De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden,

  1. Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag twee keer zo hoog.
  2. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000,
  3. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.
  4. Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd.
See also:  Wanneer Wordt Energietoeslag 2023 Uitbetaald?

De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners, Oorspronkelijk was het idee dat dit voor 2023 nogmaals omhoog zou gaan, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan.

Is een eigen huis ook vermogen?

Wat is vermogen? – Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen. Lees meer bij Wat zijn uw bezittingen en schulden?