FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Begint De Zomervakantie 2023?

Zomervakantie 2023

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid
22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023

Wat zijn de schoolvakanties 2023?

Overzicht schoolvakanties 2022-2023

Regio Noord Regio Midden
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023

Welke dag begint School 2023?

Wanneer begint het schooljaar 2023-2024? maandag 28 augustus 2023 in de regio Zuid-Nederland.

Wat valt er onder regio Zuid?

Zuid-Nederland in Europa – De regio Zuid-Nederland omvat de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Een regio die buiten haar eigen grenzen denkt en doet. Met een bruto regionaal product van 150 miljard euro is Zuid-Nederland de tweede economische regio van Nederland en economisch bijna net zo groot als Hongarije, Ierland of Finland.

 1. Het Rhein-Ruhrgebied, de Vlaamse Ruit, de Noord- en Zuidvleugel Randstad en Ile-de-France liggen in haar achtertuin en biedt kansen op verdere samenwerking aan economische en maatschappelijke ontwikkeling dicht bij huis.
 2. De focus voor samenwerking beslaat echter heel Europa.
 3. Het samenspel tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid enerzijds en het benutten van de EU-programma’s voor subsidies en leningen anderzijds, helpt de regio een succesvol ondernemersklimaat te organiseren, waarin ook aandacht is voor grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en mobiliteit.

Het gaat om het verbinden ‘over grenzen heen’ via een snelgroeiend open innovatie ecosysteem waarin vernieuwers uit grote bedrijven, MKB en startups samen met wetenschappers uit top academische centra, studenten en investeerders waarde creëren voor de samenleving.

Hoe laat mag een school beginnen?

Het VSK-antwoord (voor Vlamingen): nee – “De schoolweek in Vlaanderen duurt minstens 28 lesuren van 50 minuten in het voltijds secundair onderwijs. In de meeste scholen heb je tussen de 32 en 36 uur les per week. De school kan zelf het aantal lesuren bepalen.

Deze lesuren moeten wel gelijkmatig gespreid worden over de vijf lesdagen. De ene dag heel veel lessen en een andere dag bijna geen, mag dus niet. Je schooldag mag ten vroegste om 8 uur beginnen, dus niet eerder. Hij eindigt ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur. De school kan op dit dagschema wel een afwijking of een uitzondering aanvragen, maar dit gebeurt niet zo vaak.

Een school kan dus niet zomaar beslissen om tot kwart over vijf les te geven, nee.” Maar wat als het je als Vlaming tóch overkomt? De VSK vertelt: “Dan adviseren we je om in dialoog te gaan met de directie of andere inrichtende macht. Het liefst via de leerlingenraad of schoolraad.

Hoe lang duurt de zomervakantie?

Overzicht van Schoolvakanties (2022-2023) Schoolvakanties : die dingen waar je de hele tijd naar aftelt wanneer je je agenda doorbladert. Je kunt van alles met zo een schoolvakantie doen. De één laat zich meeslepen door een boek naast de openhaard, de ander sluit zich een week lang op om te gamen, en weer een ander leert de hele vakantie omdat haar school de week erna een toetsweek heeft ingepland. Wanneer Begint De Zomervakantie 2023 Ieder jaar komt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met periodes waarin de drie verplichte schoolvakanties moeten vallen. Dit zijn de zomervakantie (zes weken), kerstvakantie (twee weken) en de meivakantie (één week). Verder heb je natuurlijk nog de herfst- en voorjaarsvakantie.

See also:  Koningsdag 2024 Waar Komt De Koning?

Welk uur begint de school?

Traditionele schooltijden – De meeste basisscholen passen het traditionele schooltijdenmodel toe: de schooldag start tussen 8:30 en 8:45 uur en eindigt tussen 14:30 en 15:30 uur. Kinderen eten tussen de middag thuis of blijven over op school. Het overblijven is vrijwillig. De kinderen hebben bij het traditionele schooltijdenmodel op woensdagmiddag vrij.

Waaronder valt regio Noord?

Welke provincies en gemeentes behoren tot regio Noord? – Waar er bij een regio zoals regio Midden vele losse gemeentes zijn die tot dit gebied behoren, bestaat regio Noord vooral uit gehele provincies. Dat is net wat gemakkelijker om op te schrijven. Tot regio Noord behoren de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel.

Wat valt in regio Noord?

Bouwvak Alle gemeenten uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland (met uitzondering van de gemeente Zeewolde, deze gemeente valt onder regio Midden). De Gelderse gemeente Hattem en de Utrechtse gemeente Eemnes.

Wat valt er onder regio Midden?

De regio Midden omvat een groot deel van de Randstad aangezien de hele provincie Zuid-Holland in deze regio valt Daarnaast omvat regio Midden ook enkele gemeenten van de provincies Flevoland en Noord-Brabant en een groot deel van de provincies Gelderland en Utrecht.

Hoeveel dagen per jaar ga je naar school?

Hoeveel dagen moet een kind naar school? – Leerplichtige kleuters – Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. Lees meer over de leerplichtverlaging, Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan.

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Waarom is de meivakantie maar 1 week?

Eén week meivakantie of twee? Waarom niet op alle Groninger scholen gelijk? 13 april 2019, 10:00 • 5 minuten leestijd Wanneer Begint De Zomervakantie 2023 Kinderen zijn blij dat het vakantie is © Robin van Lonkhuijsen/ANP Hebben jouw kinderen Goede Vrijdag vrij of niet? En hebben ze één of twee weken meivakantie? Er zijn nogal wat verschillen in schoolvakanties in onze provincie. Hoe komt dat? En waarom is het zo lastig om de vakanties in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op elkaar af te stemmen? Er zijn drie verplichte vakanties voor basisscholen en het voortgezet onderwijs.

De overheid stelt de data van deze vakanties landelijk vast. Het gaat om twee weken kerstvakantie, zes weken zomervakantie en één week meivakantie. Voor de herfst- en de voorjaarsvakantie geeft de overheid adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken, maar dan moet de Medezeggenschapsraad het daar wel mee eens zijn.

Naast deze vakanties kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Zo kan de meivakantie worden uitgebreid tot twee weken. De situatie in Pekela geeft goed aan hoe divers de vakanties en vrije dagen zijn. De één heeft wel vrij op Goede Vrijdag, de ander niet of heeft juist een margedag ingepland.

En de lengte van de meivakantie verschilt ook. Verschillende schoolvakanties in Pekela:Cbs Groen van Prinsterer, Nieuwe Pekela (VCOMOG): Goede Vrijdag + één week meivakantieObs De Linde, Nieuwe Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is margedag; twee weken meivakantieDaltonschool Theo Thijssen, Boven Pekela (SOOOG): Goede vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantieCbs De 7sprong, Oude Pekela (VC)MOG): Goede Vrijdag + één week meivakantieObs Feiko Clock, Oude Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantieObs Hendrik Wester, Oude Pekela (SOOOG): Goede Vrijdag is gewone schooldag; twee weken meivakantieJenaplanschool St.

Willibrordus, Oude Pekela (Primenius): Goede Vrijdag + één week meivakantie De afkortingen/namen tussen haakjes zijn de schoolbesturen Obs De Linde in Nieuwe Pekela valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG). Jos Poortman van obs De Linde: ‘Binnen SOOOG is Goede Vrijdag een schooldag.

See also:  Wanneer Belastingaangifte Doen 2022?

Wij conformeren ons aan de richtlijnen van de stichting. Eigenlijk zijn we verplicht om die over te nemen.’ Maar hoe bepalen die schoolbesturen dan of een dag als Goede Vrijdag een vrije dag is of niet? Stichting SOOOG wil daar niets over zeggen. Het schoolbestuur waar cbs Groen van Prinsterer onder valt, de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen (VCOMOG), wil dat wel.

Mieke van Doorn van deze organisatie: ‘Wij voeren overleg met alle schoolbesturen in de regio. Heel vaak lukt dat goed en soms gaat dat niet oké. Het is wel altijd een heel gepuzzel.’ ‘Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over christelijke feestdagen’, vervolgt Van Doorn.

 1. ‘Goede Vrijdag is voor ons een vrije dag, maar dat geldt niet voor alle scholen en dan loop je al uit de pas met het aantal vrije dagen.’ Vaststaat volgens Van Doorn dat kinderen een spanningsboog hebben van zes à zeven weken.
 2. Daarna moeten ze uitrusten.
 3. ‘Als het aantal weken tussen de mei- en de zomervakantie te veel is, dan plannen we rond Pinksteren een extra week vakantie.’ Volgens Van Doorn mopperen ouders dan wel eens dat de kinderen in mei geen twee weken vakantie hebben, ‘maar het belang van de kinderen staat altijd voorop’.

Dat het onderling overleg in Pekela bijna altijd vlekkeloos verloopt, is volgens Van Doorn vooral te danken aan beleidsmedewerker Arthur de Jong van de gemeente Westerwolde. ‘Hij zorgt ervoor dat alles vroeg op elkaar wordt afgestemd. Afgelopen oktober hadden we de vakanties voor het schooljaar 2019/2020 al vastgesteld.’ Arthur de Jong lacht bescheiden.

See also:  Wanneer Krijg Je Zorgtoeslag 2023?

‘Kijk, wij hebben vijf basisschoolbesturen in Westerwolde. Het overleg over de vakanties vindt plaats in het gemeentehuis. Wij doen daar een voorstel over de vakanties om te kijken of we die op elkaar af kunnen stemmen.’ Als er onenigheid is, gaat dat volgens De Jong niet altijd tussen christelijke en openbare scholen.

‘Dit jaar heeft bijvoorbeeld één openbare school in onze gemeente gekozen voor een vrije dag op Goede Vrijdag en een andere openbare school niet. Er kan dan wel voor gekozen worden om van zo’n dag een margedag te maken. Die mogen scholen namelijk zelf vaststellen.’ Over één ding zijn alle basisschoolbesturen het wel eens: de vakanties ook nog afstemmen op het middelbaar onderwijs is ondoenlijk.

 • Die zouden vooral hun eigen afwegingen maken vanwege de eindexamens.
 • Bestuurder Gerard van Vliet van het Ubbo Emmius met acht locaties in Stadskanaal, Onstwedde, Winschoten en Veendam: ‘We hebben te maken met landelijke afspraken, maar er is ook ruimte om dagen zelf in te plannen.
 • Wij hebben veel contact met andere scholen in onze omgeving: Winkler Prins en het Dollard College bijvoorbeeld.

Als dat kan, houden wij rekening met elkaar.’ Maar dat lukt niet altijd. ‘Punt van discussie is eigenlijk altijd de meivakantie: één of twee weken?’, legt Van Vliet uit. ‘Uit principe kiezen wij voor één week meivakantie, omdat we vinden dat de leerlingen zo vlak voor de zomervakantie nog wel naar school mogen.’ ‘Maar we hebben ook te maken met de eindexamens en de werkdruk bij docenten.

 1. Na de examens ligt er voor hen veel correctiewerk.
 2. Dan moeten ze wel goed uitgerust zijn.
 3. Winkler Prins en het Dollard kozen allebei voor twee weken meivakantie en dus hebben wij dat nu ook gedaan.
 4. Maar we hebben inmiddels besloten dat we dat volgend jaar niet weer doen.’ Vakanties vervolgens ook nog afstemmen op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten is compleet onmogelijk.

Daar zijn geen verplichte vakanties en geeft de overheid ook geen adviesdata. Zij mogen hun vakantiedata volledig zelf bepalen. : Eén week meivakantie of twee? Waarom niet op alle Groninger scholen gelijk?

Hoe werkt zomervakantie?

Wisselen zomervakantie per regio – De zomervakantie per regio wisselt elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit 1 regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie. Regio’s zijn 2 jaar achterelkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor de zomervakantie.

Wat is week 28 in 2023?

Week 32

weeknummer vanaf datum tot en met
week 26 26 juni 2023 2 juli 2023
week 27 3 juli 2023 9 juli 2023
week 28 10 juli 2023 16 juli 2023
week 29 17 juli 2023 23 juli 2023