FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Uitbetaling Energietoeslag 2023?

Wanneer Wordt Energietoeslag 2023 Uitbetaald? Wanneer Uitbetaling Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023: eind april eerste uitbetaling van 500 euro nieuws Wanneer Uitbetaling Energietoeslag 2023 Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net De eerste uitbetaling van de energietoeslag 2023 vindt eind volgende maand plaats. Het gaat om een bedrag van 500 euro. Voor de energietoeslag van dit jaar komt in juli nieuwe landelijke wetgeving. Gemeenten mogen nu nog niet het totaalbedrag van 1300 euro uitkeren.

Wél mogen ze nu al 500 euro van dit bedrag uitkeren aan inwoners die vorig jaar ook energietoeslag kregen. Wethouder Eelco Eikenaar: «Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.» De rest van de uitbetaling voor dit jaar kan rond de zomer worden aangevraagd.

Groningers die ook de energietoeslag van 2022 hebben ontvangen, krijgen eind april automatisch de 500 euro op hun rekening. Naar verwachting is in juli de nieuwe landelijke wetgeving voor de energietoeslag klaar. Dan weten gemeenten ook hoeveel geld inwoners met een laag inkomen krijgen.

Welke datum wordt energietoeslag 2023 uitbetaald?

Welke maand wordt energietoeslag uitbetaald? – Eind april eerste uitbetaling energietoeslag 2023 Eind april vindt de eerste uitbetaling van de energietoeslag voor 2023 plaats. Rechthebbenden krijgen dan een bedrag van 500 euro uitgekeerd.23 mrt.2023 10:26 Het energietoeslag voor 2023 bedraagt in totaal 1.300 euro.

Gemeenten mogen dit nu nog niet uitkeren, omdat er in juli 2023 nieuwe landelijke wetgeving komt. Wel mag er alvast 500 euro worden uitgekeerd aan inwoners die ook in 2022 in aanmerking kwamen voor de toeslag.Het college van de gemeente Groningen heeft besloten om aan deze groep de 500 euro eind april uit te keren.

Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor de energietoeslag 2023 kan rond de zomer worden aangevraagd.

Kan ik in 2023 weer energietoeslag aanvragen?

U kunt de eenmalige energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Voor deze toeslag is op 3 juli 2023 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog over beslissen.

Welke maand uitbetaling energietoeslag 2023 Amsterdam?

De energiecrisis heeft een grote impact op Amsterdammers. Veel Amsterdammers hebben of krijgen geldzorgen, geldproblemen en/of schulden. Niet alleen de kosten van energie maar ook kosten voor levensbehoeften stijgen. Bij de buurtteams spreken we dan ook van een armoedecrisis.

De primaire effecten van zijn voelbaar in de portemonnee. Secundaire effecten zijn op meerdere levensgebieden te verwachten. Op deze pagina informeren we partners en professionals in het sociaal domein hoe we samen Amsterdammers kunnen bereiken en hulp kunnen bieden. De buurtteams helpen bij vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid.

Onder het thema geld valt Schuldhulpverlening, deels ook het werk van Sociaal Raadslieden en Vroegsignalering. De Vroeg Eropafteams kregen in 2021 bijna 30.000 meldingen van betalingsachterstanden. Tot augustus 2022 waren er al ruim 18.000 meldingen. Er zijn signalen dat er veel meer meldingen binnenkomen dan in 2021.

Uitkering energietoeslag door de gemeente Financieel vangnet, waaronder individuele bijzonder bijstand (IBB) Energie besparen

See also:  Wanneer Ontvang Je Belastingteruggave 2022?

Uitkering energietoeslag door de gemeente De zogenaamde categorale bijstand geldt voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen, die energiekosten betalen en geen toeslag in een andere gemeente ontvangen. Deze bijstand is niet bedoeld voor jongeren onder de 21, studenten onder de 27, dak- en thuislozen en Amsterdammers die wonen in een instelling.

Veel Amsterdammers hebben deze toeslag in delen al gekregen, maar er zijn langere doorlooptijden. Bij schrijnende situaties is het verstandig direct contact op te nemen met het buurtteam. Partners in het domein kunnen hiervoor gebruik maken van de speciale telefoonnummers en e-mailadressen. Een deel van de toeslag 2023 wordt in november 2022 uitbetaald. Het is belangrijk om in contacten met klanten te benadrukken dat alle toeslag gereserveerd dient te worden voor de energierekening. Zeker omdat voor veel huishoudens nog een jaarnota volgt. Amsterdammers die wel in aanmerking komen maar geen bericht van de gemeente hebben ontvangen, kunnen ook zelf de toeslag aanvragen.

Financieel vangnet, waaronder IBB Het Financieel vangnet heeft als doel voorkomen van (beginnende) schuldenproblematiek, contractontbindingen en afsluitingen energie als gevolg van de stijgende energiekosten. Het vangnet bestaat uit: -Sociaal incasseren (coulance) door energiebedrijf -Begeleiding door de buurtteamorganisaties -Financiële regelingen van energiebedrijven/schuldeisers en gemeente voor Amsterdammers met schulden (schuldenrustregeling en schuldhulpverlening) of voor hen die door de hoge energiekosten in de schulden terecht dreigen te komen.

 • Voor deze laatst genoemde groep is er onder voorwaarden de Individuele Bijzondere Bijstand voor hoge energiekosten.
 • Deze aanvragen lopen zoveel mogelijk via de buurtteams.
 • Energiebesparing Er zijn verschillende organisaties, waaronder !Woon, gemeente, wijkaanpak, FixBrigade en de buurtteams die actief zijn met energieadvies, energiecoaching en energiebesparing voor Amsterdammers.

Voor partners: signaleren en (warm) doorverwijzen: Samen bereiken we meer Niet iedereen begrijpt wat er precies aan de hand is, welke maatregelen er zijn vanuit het rijk en de gemeente. Niet iedereen weet de weg naar hulp te vinden, of kan of wil dit niet.

Schaamte of stress kan een rol spelen. En de armoedecrisis treft ook Amsterdammers die normaal gesproken gewoon rond kunnen komen en die eerder weinig of niet met hulpverlening in aanraking zijn gekomen. Wat kun je doen als partner/professional? Maak het onderwerp bespreekbaar. En geef aan dat informatie, advies en hulp van de buurtteams gratis is.

Wil een Amsterdammer een afspraak met een budgetcoach of buurtteam? Voor Amsterdammers: Op de website van Buurtteam Amsterdam vind je alle buurtteams. Er zijn 34 buurtteams in Amsterdam. Deze zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00. Op buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis vind je actuele informatie voor Amsterdammers.

Op buurtteamamsterdam.nl/activiteiten vind je per stadsdeel en per categorie een overzicht van (energie) spreekuren en activiteiten in de wijk. Een laagdrempelige toegang voor iedereen. Voor partners/professionals is een toolkit om Amsterdammers (warm) door te verwijzen: overzicht van de buurtteams en locaties (pdf) postcode buurtteamzoeker bestelmodule voor folders, ook in verschillende talen doorverwijskaart (op aanvraag) met speciale telefoonnummers en emailadressen in geval van urgente problematiek of wanneer Amsterdammers niet zelfstandig de weg naar het buurtteam kunnen vinden.

Meer voor Amsterdammers met een laag inkomen:

See also:  Wanneer Wordt Belastingteruggave Uitbetaald 2022?

Pak je kans: Regelingen bij laag inkomen en weinig vermogen van de gemeente Amsterdam. Kijk op de webpagina Pak je kans van de gemeente Amsterdam, Informatie is in zes! talen beschikbaar. Sociaal werkgeverschap: Voor werknemers met (beginnende) schulden en financiële problemen. Meer informatie op deze pagina van de gemeente Amsterdam Flying Squad: geeft in heel Amsterdam gratis presentaties over de regelingen van de gemeente voor Amsterdammers met weinig geld. Meer informatie vind je op deze pagina van de gemeente Amsterdam

Op de hoogte blijven? Abonneer je op een van de volgende relevante nieuwsbrieven voor professionals: Buurtteam Amsterdam: Nieuwsbrief Buurtteam Amsterdam voor professionals Gemeente Amsterdam: Nieuwsbrief Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor professionals Sociaal Domein

Hoeveel energietoeslag krijg je?

Recht op energietoeslag 2022 als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient – Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente, Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2022?

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag)
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

table> Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2023?

Leefvorm Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79 Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.434,79 Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.049,70 Alleenstaand en gepensioneerd € 1.596,80 Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.168,64

Welke maand uitbetaling energietoeslag 2023 Utrecht?

Energietoeslag 2023: eind april eerste uitbetaling van 500 euro nieuws Wanneer Uitbetaling Energietoeslag 2023 Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net De eerste uitbetaling van de energietoeslag 2023 vindt eind volgende maand plaats. Het gaat om een bedrag van 500 euro. Voor de energietoeslag van dit jaar komt in juli nieuwe landelijke wetgeving. Gemeenten mogen nu nog niet het totaalbedrag van 1300 euro uitkeren.

Wél mogen ze nu al 500 euro van dit bedrag uitkeren aan inwoners die vorig jaar ook energietoeslag kregen. Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor dit jaar kan rond de zomer worden aangevraagd.

Groningers die ook de energietoeslag van 2022 hebben ontvangen, krijgen eind april automatisch de 500 euro op hun rekening. Naar verwachting is in juli de nieuwe landelijke wetgeving voor de energietoeslag klaar. Dan weten gemeenten ook hoeveel geld inwoners met een laag inkomen krijgen.

Wie heeft recht op 1300 euro energie?

Ook dit jaar 1300 euro energietoeslag voor lage inkomens Nieuws Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 rekenen op een energietoeslag van maximaal 1.300 euro. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Carola van Schouten (Armoedebeleid) heeft gepresenteerd.

 • Volgens Schouten vallen de maandelijkse energiekosten dit jaar wellicht lager uit dan vorig jaar, maar zijn ze nog steeds aanzienlijk hoger dan vroeger.
 • Update 11 juli : Op wordt de energietoeslag 2023 uitbetaald.
 • De energietoeslag is beschikbaar voor huishoudens waarvan het netto maandinkomen, inclusief vakantiegeld, onder een bepaalde drempel valt:
 • € 1.434,79 voor alleenstaanden
 • € 2.049,70 voor samenwonenden of gehuwden
 • € 1.596,80 voor alleenstaande gepensioneerden
 • € 2.168,64 voor gepensioneerde koppels
 1. Let op: deze bedragen hebben betrekking op 120 procent van het sociaal minimum.
 2. Mensen die een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering ontvangen, worden automatisch in aanmerking genomen voor de energietoeslag, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
 3. Gemeenten blijven, net als vorig jaar, verantwoordelijk voor het uitkeren van de toeslag.

Als je voor dit jaar nog geen energietoeslag hebt ontvangen, krijg je dit jaar maximaal 1.300 euro uitgekeerd. Dit bedrag wordt later dit jaar uitgekeerd, hoewel nog niet precies bekend is wanneer. Sommige gemeenten hebben hun inwoners al een voorschot van 500 euro gedaan op de energietoeslag.

 • Een aanvullende beurs hebben
 • Uitwonend zijn

Daarnaast is de energietoeslag niet beschikbaar voor studenten die geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar nog wel lenen. Voor deze groep kan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) namelijk niet bepalen of ze uitwonend zijn of niet. De minister belooft nog wel haar uiterste best te doen om uit te zoeken hoe ook deze studenten een tegemoetkoming kunnen krijgen.

Welke maand energietoeslag 2023 Leeuwarden?

Energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen – De energietoeslag van 2023 bedraagt waarschijnlijk €800. Op dit moment kan nog niemand de energietoeslag voor 2023 aanvragen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten namelijk eerst met een wetsvoorstel instemmen.

Welke maand uitbetaling energietoeslag 2023 Utrecht?

Energietoeslag 2023: eind april eerste uitbetaling van 500 euro nieuws Wanneer Uitbetaling Energietoeslag 2023 Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net De eerste uitbetaling van de energietoeslag 2023 vindt eind volgende maand plaats. Het gaat om een bedrag van 500 euro. Voor de energietoeslag van dit jaar komt in juli nieuwe landelijke wetgeving. Gemeenten mogen nu nog niet het totaalbedrag van 1300 euro uitkeren.

 • Wél mogen ze nu al 500 euro van dit bedrag uitkeren aan inwoners die vorig jaar ook energietoeslag kregen.
 • Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag.
 • Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor dit jaar kan rond de zomer worden aangevraagd.

Groningers die ook de energietoeslag van 2022 hebben ontvangen, krijgen eind april automatisch de 500 euro op hun rekening. Naar verwachting is in juli de nieuwe landelijke wetgeving voor de energietoeslag klaar. Dan weten gemeenten ook hoeveel geld inwoners met een laag inkomen krijgen.

Hoe lang duurt het voordat de energietoeslag wordt uitgekeerd?

Purmerend – Onder meer Purmerend start deze week met het uitkeren van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente. Het bedrag staat voor eind maart automatisch op de rekening. Inwoners met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente moeten volgens de gemeente ‘nog even wachten’.