FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Wordt Energietoeslag 2023 Uitbetaald?

Wanneer Wordt Energietoeslag 2023 Uitbetaald
Energietoeslag De energietoeslag voor 2023 wordt naar verwachting dit najaar uitbetaald. Waarschijnlijk wordt dit weer een bedrag van € 1.300. Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Rotterdammers met een inkomen tussen de 100 en 120 procent van het sociaal minimum moeten de energietoeslag zelf aanvragen.

 1. We kijken naar uw inkomen van een bepaalde maand (de peilmaand).
 2. Welke maand, is nog niet bekend.
 3. Vanaf wanneer de energietoeslag kan worden uitgekeerd, is nog niet bekend.
 4. Houd deze pagina in de gaten.
 5. Rotterdammers met een inkomen tussen de 120 en 140 procent van het sociaal minimum komen niet meer in aanmerking voor de energietoeslag.

Deze pagina is op 24 juli 2023 voor het laatst bijgewerkt.

Welke maand uitbetaling energietoeslag 2023?

Welke maand wordt energietoeslag uitbetaald? – Eind april eerste uitbetaling energietoeslag 2023 Eind april vindt de eerste uitbetaling van de energietoeslag voor 2023 plaats. Rechthebbenden krijgen dan een bedrag van 500 euro uitgekeerd.23 mrt.2023 10:26 Het energietoeslag voor 2023 bedraagt in totaal 1.300 euro.

Gemeenten mogen dit nu nog niet uitkeren, omdat er in juli 2023 nieuwe landelijke wetgeving komt. Wel mag er alvast 500 euro worden uitgekeerd aan inwoners die ook in 2022 in aanmerking kwamen voor de toeslag.Het college van de gemeente Groningen heeft besloten om aan deze groep de 500 euro eind april uit te keren.

Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor de energietoeslag 2023 kan rond de zomer worden aangevraagd.

Is er ook een energietoeslag voor 2023?

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2023 eenmalig 1300 euro energietoeslag aanvragen. Gemeenten beoordelen of iemand in aanmerking komt. In het wetsvoorstel is ook een regeling opgenomen voor uitwonende studenten met een aanvullende beurs.

Hoelang wachten op energietoeslag?

Purmerend – Onder meer Purmerend start deze week met het uitkeren van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente. Het bedrag staat voor eind maart automatisch op de rekening. Inwoners met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente moeten volgens de gemeente ‘nog even wachten’.

See also:  Wanneer Appels Plukken 2022?

Welke maand uitbetaling energietoeslag 2023 Rotterdam?

Energietoeslag De energietoeslag voor 2023 wordt naar verwachting dit najaar uitbetaald. Waarschijnlijk wordt dit weer een bedrag van € 1.300. Rotterdammers met een bijstandsuitkering krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Rotterdammers met een inkomen tussen de 100 en 120 procent van het sociaal minimum moeten de energietoeslag zelf aanvragen.

We kijken naar uw inkomen van een bepaalde maand (de peilmaand). Welke maand, is nog niet bekend. Vanaf wanneer de energietoeslag kan worden uitgekeerd, is nog niet bekend. Houd deze pagina in de gaten. Rotterdammers met een inkomen tussen de 120 en 140 procent van het sociaal minimum komen niet meer in aanmerking voor de energietoeslag.

Deze pagina is op 24 juli 2023 voor het laatst bijgewerkt.

Hoe gaat de overheid energie compenseren?

De overheid geeft de leveranciers een subsidie om dat te compenseren. Leveranciers moeten de subsidie gebruiken om de kosten van het prijsplafond te betalen. Een accountant controleert dit. Als een energieleverancier in 2023 toch extra marge maakt, moet de leverancier dit bedrag terugbetalen aan de overheid.

Welke datum energietoeslag Nijmegen?

Vanaf 2 januari aanvragen – Inwoners die in 2022 recht hebben op energietoeslag ontvangen 1300 euro en kunnen vanaf 2 januari 2023 de voortuitbetaling van 500 energietoeslag voor 2023 online aanvragen. “Zo zorgen we dat de aanvragen gespreid binnenkomen en we nieuwe ophopingen in het proces kunnen voorkomen”, laat het college weten.

 • Ondertussen werken we de nog openstaande aanvragen voor 2022 weg.
 • Op 22, 23, en 24 december ontvangen inwoners die mogelijk recht hebben op de 500 euro energietoeslag voor 2023 hier een brief over.
 • Zodra de inwoner een aanvraag doet, heeft de gemeente 8 weken om de aanvraag te behandelen.
 • We streven ernaar dit zo snel mogelijk te doen.
See also:  Wanneer Definitieve Berekening Toeslagen 2022?

We richten het aanvraagproces zo in dat inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, niet nogmaals gegevens over hun inkomen hoeven te overhandigen.”

Wat kost energie in 2023?

Wat kost een kWh? – Op dit moment (juli 2023) kost een kWh gemiddeld € 0,32. Dat is de gemiddelde stroomprijs op basis van 50 vaste, variabele en dynamische energiecontracten die op dit moment door energieleveranciers worden aangeboden. In juni 2023 was de gemiddelde stroomprijs van aangeboden contracten nog € 0,37.

Hoe lang duurt het voor je energietoeslag krijgt?

Tijdelijk Noodfonds Energie – Er is in 2023 een Tijdelijk Noodfonds Energie waar u steun kunt krijgen voor het betalen van de energierekening. Het aanvragen van deze steun gaat niet via de gemeente. Waarom ontvang ik een voorschot terwijl ik er geen recht op heb? Heeft u in 2022 energietoeslag ontvangen, dan heeft u in 2023 automatisch recht op het voorschot van € 500,-.

 • Wij hebben dit voorschot eind maart 2023 op uw rekening gestort.
 • Ook als uw financiële situatie gewijzigd is heeft u toch recht op dit voorschot.
 • Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen? De energietoeslag van 2022 kunt u aanvragen tot en met 31 december 2022.
 • Het is nog niet bekend wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023.

De gemeente moet wachten op het Ministerie. Het Ministerie is bezig om een Wet Energietoeslag 2023 te maken. Pas als die Wet klaar is kan u een nieuwe aanvraag doen. Hoe lang duurt het voordat ik de energietoeslag ontvang? Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag.

 • Helaas krijgt u geen ontvangstbevestiging.
 • Door de vele aanvragen die we hebben gekregen, duurt het langer dan 8 weken voordat wij uw aanvraag kunnen bekijken.
 • Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Is uw aanvraag van 2022 nog niet afgehandeld? Heeft u in 2022 een aanvraag gedaan, maar is het nog niet bekend of u de energietoeslag krijgt? Dan hoeft u voorlopig geen nieuwe aanvraag te doen.
See also:  Wat Is Minimumloon 2022 Per Uur?

U wacht tot u bericht krijgt over deze aanvraag. Is uw eerdere aanvraag afgewezen op basis van de al eerder vastgestelde beleidsregels waarbij het inkomen niet hoger mocht zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm? Of heeft u uw aanvraag introkken dan beoordelen we die aanvraag opnieuw.

Wie krijgt er 1300 euro energietoeslag?

Ook dit jaar 1300 euro energietoeslag voor lage inkomens Nieuws Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 rekenen op een energietoeslag van maximaal 1.300 euro. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Carola van Schouten (Armoedebeleid) heeft gepresenteerd.

 • Volgens Schouten vallen de maandelijkse energiekosten dit jaar wellicht lager uit dan vorig jaar, maar zijn ze nog steeds aanzienlijk hoger dan vroeger.
 • Update 11 juli : Op wordt de energietoeslag 2023 uitbetaald.
 • De energietoeslag is beschikbaar voor huishoudens waarvan het netto maandinkomen, inclusief vakantiegeld, onder een bepaalde drempel valt:
 • € 1.434,79 voor alleenstaanden
 • € 2.049,70 voor samenwonenden of gehuwden
 • € 1.596,80 voor alleenstaande gepensioneerden
 • € 2.168,64 voor gepensioneerde koppels
 1. Let op: deze bedragen hebben betrekking op 120 procent van het sociaal minimum.
 2. Mensen die een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering ontvangen, worden automatisch in aanmerking genomen voor de energietoeslag, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
 3. Gemeenten blijven, net als vorig jaar, verantwoordelijk voor het uitkeren van de toeslag.

Als je voor dit jaar nog geen energietoeslag hebt ontvangen, krijg je dit jaar maximaal 1.300 euro uitgekeerd. Dit bedrag wordt later dit jaar uitgekeerd, hoewel nog niet precies bekend is wanneer. Sommige gemeenten hebben hun inwoners al een voorschot van 500 euro gedaan op de energietoeslag.

 • Een aanvullende beurs hebben
 • Uitwonend zijn

Daarnaast is de energietoeslag niet beschikbaar voor studenten die geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar nog wel lenen. Voor deze groep kan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) namelijk niet bepalen of ze uitwonend zijn of niet. De minister belooft nog wel haar uiterste best te doen om uit te zoeken hoe ook deze studenten een tegemoetkoming kunnen krijgen.