FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Woz-Waarde 2022 Bekend?

Wanneer Woz-Waarde 2022 Bekend
Wanneer wordt de WOZ-beschikking genomen? – De gemeente stelt de WOZ-waarde vast en doet dit middels de zogenaamde WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking wordt binnen 8 weken na het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde geldt genomen. Voorbeeld: De WOZ-waarde van 2022 wordt door de gemeente vastgesteld en de beschikking wordt in de eerste 8 weken van 2022 aan u bekendgemaakt.

Welke datum nieuwe WOZ waarde?

In de eerste maanden van het jaar – januari, februari of maart – ontvang je de WOZ-beschikking van de gemeente. Hierop staat de WOZ-waarde van je woning.

Hoe weet ik mijn WOZ waarde 2022?

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak? De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt deze bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

 • Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw).
 • Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking.
 • Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast.
 • De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd.

Waarom is mijn WOZ waarde nog niet bekend?

Als een WOZ-waarde ontbreekt – Het WOZ-waardeloket wordt 1 keer per week (op zaterdagavond) bijgewerkt. Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast.

 • Dit gebeurt door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden.
 • De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor.
 • Met filters kunt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere vergelijkbare woningen op de website WOZ-waardeloket,

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de brief staat van de gemeente met uw WOZ-beschikking. Hoe u dat doet leest u op de website Rijksoverheid.nl, Het kan zijn dat uw nieuwe WOZ-waarde wel bekend is, maar nog niet zichtbaar. Rechts onderin het scherm op de website van het WOZ-waardeloket kunt u zien tot welke datum is bijgewerkt.

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 – 183 43 00, Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier,

Wat wordt mijn WOZ waarde in 2023?

13-7-2023 00:00 Wanneer Woz-Waarde 2022 Bekend © Hollandse Hoogte / David Rozing Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369 duizend euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 1. De WOZ-waarde voor 2023 is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari 2022.
 2. De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2023 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van een jaar eerder, dus 1 januari 2022. Hierbij gebruiken gemeenten onder andere de transactieprijzen van verkochte woningen.

 1. Ten opzichte van januari 2021 waren de verkoopprijzen van koopwoningen ruim 20 procent hoger.
 2. De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen na 1 januari 2022 is nog niet in de huidige WOZ-waarde meegenomen.
 3. De transactieprijzen van koopwoningen waren in januari 2023 ruim 1 procent hoger dan in januari 2022.

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en WOZ-waarde zijn niet één op één vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde.

WOZ-waarde en verkoopprijzen bestaande koopwoningen van het voorgaand jaar

Jaar Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, voorgaand jaar (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Ontwikkeling WOZ-waarde woningen per 1 januari (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2014 -9,9 -5,4
2015 -0,5 -2,4
2016 2,1 1,0
2017 4,1 4,3
2018 6,4 6,0
2019 8,8 8,7
2020 8,7 8,4
2021 6,3 7,0
2022 9,3 9,3
2023 21,1 16,4

Hoe kom ik achter de WOZ-waarde van mijn woning?

Waar is mijn WOZ-waarde op gebaseerd? Uw waarde is gebaseerd door vergelijking van uw pand met andere panden. Via kunt u de WOZ-waardes van andere woningen raadplegen. In het taxatieverslag kunt u zien waar de WOZ-waarde op gebaseerd is. In een taxatieverslag staat onder andere:

de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand de kadastrale gegevens informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:

het soort huis of bedrijf bijgebouwen bouwjaar grootte van de kavel en het object de staat van het onderhoud informatie over vergelijkbare panden (verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen)

Is de WOZ-waarde gelijk aan de marktwaarde?

De WOZ – waarde, taxatiewaarde en de verkoopwaarde van jouw woning zijn vaak niet gelijk aan elkaar. De WOZ – waarde komt over het algemeen niet overeen met de taxatiewaarde. De verkoopwaarde kan daarvan nog eens extra verschillen.

Hoeveel scheelt het als je WOZ waarde lager is?

Hogere WOZ-waarde, hogere belastingen – Een hogere WOZ-waarde hoeft niet meteen te leiden tot hogere belastingen. Want als de tarieven zoals bijvoorbeeld het ozb-tarief of het eigenwoningforfait percentage naar beneden aangepast worden, dan kan ondanks de hogere WOZ-waarde de belasting gelijk of zelfs lager uitpakken.

Een voorbeeld is het eigenwoningforfait, Stel je had een woning met een WOZ-waarde van vorig jaar (peildatum 1-1-2020) van € 400.000,-, Als we daar de gemiddelde WOZ-waarde stijging op loslaten van 7,0%, dan staat er per peildatum 1-1-2021 als WOZ-waarde € 428.000,-. Over het belastingjaar 2020 moest je 0,60% van de WOZ-waarde als eigenwoningforfait meetellen voor de inkomstenbelasting, ofwel € 2.400,-.

Over belastingjaar 2021 geldt als eigenwoningforfait percentage 0,50% van de WOZ-waarde en komt het eigenwoningforfait dus iets lager uit, namelijk op € 2.140,-. Netto scheelt dat ongeveer 8 à 9 euro in de maand. De gemeentelijke belastingen zouden dus ook lager uit kunnen vallen als de gemeenten hun tarieven voor de gemeentelijke belastingen zouden verlagen.

Hoeveel mag de WOZ waarde omhoog gaan?

WOZ-waarde 17% hoger in 2023 De Waarderingskamer meldt dat de WOZ-waarde van woningen in 2023 gemiddeld 17% hoger is dan in 2022. Hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe hoger de belasting die je moet betalen.

Welke factoren verlagen de WOZ waarde?

WOZ-waarde 2023 De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is in 1994 in het leven geroepen om alle onroerende zaken in Nederland te waarderen zodat de overheid op basis van deze waardering belasting kan heffen. De gemeente voert de WOZ uit en bepaalt de waarde van onroerende zaken – en dus ook van jouw woning.

Reken je dit voorjaar op een lagere WOZ omdat de prijzen van koopwoningen dalen? Dan moeten we je helaas teleurstellen. De peildatum voor de beschikking die je deze maand ontvangt, is 1 januari 2022. Dit betekent dat de overheid uitgaat van de ‘booming’ huizenprijzen van een jaar geleden. De – de organisatie die controleert of gemeenten de WOZ goed uitvoeren – verwacht dan ook dat de WOZ-waarde van woningen gemiddeld 17 procent stijgt.

De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Valt jouw beschikking hoger uit, dan betaal je dus ook meer belasting.

De gemeente gebruikt de waarde om de Onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en, in veel gevallen, de rioolheffing te berekenen. De Belastingdienst neemt de waarde als uitgangspunt voor het eigenwoningforfait (het percentage van je woningwaarde dat je optelt bij je bruto inkomen bij je belastingaangifte) voor de inkomstenbelasting. Daarnaast bepaalt de fiscus op basis van de WOZ-waarde hoeveel belasting je moet betalen als je een huis erft – de erfbelasting dus. Waterschappen gebruiken de waarde om de watersysteemheffing te berekenen. Bij een aantal hypotheekverstrekkers kun je boetevrij aflossen tot aan de WOZ-waarde van je woning. Ook in dit geval is het dus handig om te weten hoe hoog deze waarde is.

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de marktwaarde van je woning. Ze maakt deze inschatting op basis van een taxatie van één of een aantal vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die op basis van een steekproef zijn geselecteerd. Wanneer Woz-Waarde 2022 Bekend De WOZ-waarde stijgt in 2023 naar verwachting met 17%. Het is dus heel waarschijnlijk dat jouw huis of appartement weer meer waard is geworden. Een lagere WOZ-waarde is niet altijd gunstig. Bij de verkoop van je huis kan een lagere waardering namelijk negatief uitpakken voor het openingsbod en de uiteindelijke verkoopprijs.

Een goed voorbereide koper kan immers de WOZ-waarde van een woning vrij opvragen. Je zou dus kunnen zeggen: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer een potentiële koper bereid is te betalen voor je huis. Ondanks het feit dat de gemeente een gedegen marktanalyse doet om de WOZ-waarde te bepalen, kan het zijn dat deze waarde te hoog wordt vastgesteld.

Als je vindt dat de gemeente de waarde van je woning te hoog heeft ingeschat, dan kun je bezwaar maken. Hierover later meer. Een andere optie is de hoge WOZ-waarde in je voordeel te gebruiken door te profiteren van interessante hypotheekvoordelen. Volgend jaar zien we de daling van de huizenprijzen pas terug in de WOZ-beschikking.

 1. Dit jaar is waarschijnlijk het laatste jaar dat je de hoge WOZ nog kunt verzilveren via je hypotheek.
 2. Profiteer daarom nu van een van onderstaande voordelen: Heb je verkoopplannen? Dan vormt een hoge WOZ-waarde een mooie onderbouwing voor een gunstige vraagprijs.
 3. Geïnteresseerden kunnen namelijk altijd zelf de WOZ-waarde van een woning opvragen en zo de vraagprijs toetsen.

Is je huis meer waard geworden dan de hypotheek die je ervoor hebt afgesloten? Dan bestaat de kans dat jouw geldverstrekker je in een lagere risicoklasse plaatst. Het onderpand op je lening is immers groter geworden en het risico voor de geldverstrekker dus lager.

En tegenover een lager risico staat een lager rentepercentage en dus mogelijk lagere maandlasten. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan val je al in de laagste risicoklasse. Let op! Van sommige geldverstrekkers krijg je automatisch bericht als er iets wijzigt rond jouw risicoklasse.

Bij anderen moet je zelf het e.e.a. aanvragen en in gang zetten. Onze adviseurs helpen je daar natuurlijk graag bij! Wanneer de waarde van je huis je hypotheekbedrag overstijgt, heb je ‘overwaarde’. Los van een lager risico en misschien een lagere renteopslag, zijn er andere opties om deze, Wanneer Woz-Waarde 2022 Bekend Ben je het echt niet eens met de WOZ-beschikking? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken. In sommige gevallen kun je het bezwaar telefonisch afhandelen, in andere gevallen kun je online of per brief bezwaar maken. Check de voorwaarden van jouw gemeente.

Bij de gemeente kun je het taxatieverslag van je woning kosteloos opvragen. Ook kun je via het, eveneens kosteloos, de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen. Als je bezwaar wilt maken tegen jouw WOZ-beschikking is het niet voldoende om te verwijzen naar de prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Je moet ook kunnen onderbouwen waarom jij denkt dat jouw woningwaarde lager gewaardeerd moet zijn:

Is er bijvoorbeeld sprake van achterstallig onderhoud? Een potentiële koper zal minder willen betalen voor een woning die slecht onderhouden is. Je kunt dan denken aan verouderde installaties en leidingen, afbladderend schilderwerk maar ook een gedateerde keuken of badkamer. Ook belemmerende omgevingsfactoren kunnen reden zijn om de WOZ-waarde te verlagen. Stank- en geluidsoverlast hebben bijvoorbeeld een negatieve impact op het woongenot. Maar ook wonen in de buurt van een spoorlijn of bij druk bezochte openbare voorzieningen wordt als belemmerend gezien. Is er asbest aanwezig in de woning? Dan moet de gemeente hiermee rekening houden aangezien de kosten van het verwijderen van asbest hoog zijn. Is je woning niet energiezuinig? Dan kan dat voor toekomstige kopers een reden zijn om jouw woning links te laten liggen of er minder voor te willen betalen. Een laag energielabel kan daarom een reden zijn om de woning lager te waarderen. Scheurvorming in een woning brengt risico’s met zich mee voor de rest van de woning. Daarnaast zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden vaak hoog. De gemeente zou hier dus ook rekening mee moeten houden bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Wil je eerst goed nadenken over de argumenten die je gaat aanvoeren? Maak dan binnen 6 weken pro forma bezwaar en vraag om uitstel voor het indienen van de argumenten van je bezwaar. Nadat je je bezwaar hebt ingediend, doet de gemeente uitspraak: je bezwaar wordt geaccepteerd of afgewezen. Wordt je bezwaar afgewezen, dan kun je in beroep bij de rechter : WOZ-waarde 2023

Waarom is WOZ zo gestegen?

WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen? Inhoudsopgave 1.Inleiding WOZ Academy 1.1WOZ Academy: Alles wat je moet weten om WOZ bezwaar te maken 2.WOZ waarde algemeen 2.1WOZ waarde: welke belasting is gekoppeld aan de WOZ? 2.2WOZ waarde: wat is de WOZ waarde en waarom moet ik het controleren? 3.WOZ bezwaar algemeen 3.1WOZ bezwaar: waarom moet ik WOZ bezwaar maken en wanneer heeft het zin? 3.2WOZ bezwaar: zelf WOZ bezwaar maken of uitbesteden? 3.3WOZ bezwaar: kan ik het hele jaar door bezwaar maken? 4.De WOZ beschikking 4.1WOZ beschikking: hoe maakt de gemeente mijn WOZ waarde kenbaar 4.2WOZ beschikking: hoe bepaalt de gemeente mijn WOZ waarde? 4.3WOZ beschikking: waarom is mijn WOZ waarde plotseling zo hard gestegen? 4.4WOZ beschikking: waar kan ik de WOZ waarde van mijn woning inzien? 4.5WOZ beschikking: binnen welke termijn moet ik WOZ bezwaar maken? 4.6WOZ beschikking: hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn WOZ waarde? 5.Het bezwaarschrift 5.1WOZ bezwaarschrift: wat is een WOZ bezwaarschrift en wat moet erin staan? 5.2WOZ bezwaarschrift: tips voor een succesvol bezwaar 5.3WOZ bezwaarschrift: de ultieme WOZ voorbeeldbrief van de experts van JUIST 6.WOZ taxatieverslag 6.1WOZ taxatieverslag: wat is een WOZ taxatieverslag en waar kan ik dit opvragen? 7.Taxatiekaart 7.1Taxatiekaart: wat is een WOZ taxatiekaart en wat kan ik ermee? 7.2Taxatiekaart: wat betekenen de afkortingen? 8.Nadere motivatie 9.Hoorzitting WOZ bezwaar 9.1Hoorzitting: wat kan ik verwachten van een WOZ bezwaar hoorzitting? 9.2Hoorzitting: moet ik altijd een hoorzitting aanvragen? 10.Uitspraak op WOZ bezwaar 10.1Uitspraak: hoe lang met ik wachten op mijn uitslag WOZ Bezwaar? 10.2Uitspraak: wat moet ik doen als de uitslag over het WOZ bezwaar binnen is? 10.3Uitspraak: hoe ga ik in beroep tegen de uitspraak over het WOZ bezwaar? Leestijd: 1 minuut Ieder jaar opnieuw stelt de gemeente de WOZ waarde van jouw woning vast.

 1. Het kan zijn dat de waarde flink stijgt.
 2. Dit kan te maken hebben met de inflatie en de fors gestegen huizenprijzen.
 3. Hierdoor stijgt de waarde het ene jaar meer dan het andere.
 4. De onroerendezaakbelasting is bedoeld voor algemene voorzieningen, zoals rioolbelasting of afvalstoffenheffing.
 5. Bij modelmatige waardebepaling vergelijkt de gemeente de woning (het onderhavige object) met 3 andere woningen die recent verkocht zijn.

Met recent wordt bedoeld binnen één jaar voor en na de waardepeildatum. Zijn de woningen voor een hogere prijs verkocht dan heeft dit directe invloed op de WOZ waarde van jouw woning. Deze drie woningen bevinden zich allen in de buurt van jouw woning en komen overeen met de kenmerken van jouw woning.

Kan een taxatie lager zijn dan de WOZ waarde?

Over het algemeen kun je er van uit gaan dat de taxatiewaarde van jouw woning hoger uitvalt dan de WOZ-waarde. Daarentegen is een lagere WOZ-waarde niet altijd gunstig.

Hoe wordt de nieuwe WOZ waarde berekend?

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde? Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

 1. Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw.
 2. Hij bezoekt 1 of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht.
 3. Of die in een steekproef zijn geselecteerd.
 4. Het is niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt.
 5. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden.

De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Hoe vaak wordt WOZ waarde bepaald?

De WOZ-waarde – De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast: de zogenoemde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt door de gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting en door de waterschappen bij de waterschapsomslag gebouwd.

Waarom WOZ waarde lager dan vorig jaar?

Levert een lage WOZ waarde nog wat op? – Jazeker. Als de WOZ waarde lager uitvalt, kan je dat een flinke besparing op belastingen en heffingen opleveren. Zoals al eerder besproken gebruiken gemeenten de WOZ waarde om de hoogte van onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen.

Hoe hoog of laag de heffingen zijn, verschilt per gemeente. Maar bij allen is het afhankelijk van de waarde van het huis. De Belastingdienst gebruikt de WOZ waarde voor het vaststellen van de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait. Deze inkomstenbelasting is een bijtelling op je inkomen en verlaagt je fiscaal voordeel uit je hypotheekrenteaftrek.

Dus hoe lager de WOZ waarde uitvalt, hoe minder je hoeft te betalen. ‘ Levert een hoge WOZ de gemeente dan wat op? ‘, kun je jezelf afvragen. Het antwoord daarop: nee. De opbrengst van de belastingen wordt namelijk bepaald door het tarief dat de gemeenteraad vaststelt.

Welke WOZ waarde moet ik opgeven?

WOZ-waarde – welke moet ik in mijn aangifte invullen? Meestal hoeft u die niet zelf in te vullen. Want dat hebben wij al voor u gedaan. We vullen de WOZ-waarde in met als peildatum 1 januari van het jaar, vóór het jaar waarover u aangifte inkomstenbelasting doet.