FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wanneer Woz Waarde 2023 Bekend?

Wanneer wordt de WOZ-beschikking 2023 genomen? – De gemeente stelt de WOZ-waarde vast en doet dit middels de zogenaamde WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking wordt binnen 8 weken na het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde geldt genomen. Voorbeeld: De WOZ-waarde van 2023 wordt door de gemeente vastgesteld en de beschikking wordt in de eerste 8 weken van 2023 aan u bekendgemaakt.

Waar vind ik WOZ-waarde 2023?

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak? De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt deze bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw). Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd.

Welke datum nieuwe WOZ-waarde?

In de eerste maanden van het jaar – januari, februari of maart – ontvang je de WOZ-beschikking van de gemeente. Hierop staat de WOZ-waarde van je woning.

Waarom WOZ-waarde nog niet bekend?

Als een WOZ-waarde ontbreekt – Het WOZ-waardeloket wordt 1 keer per week (op zaterdagavond) bijgewerkt. Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast.

Dit gebeurt door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden. De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor. Met filters kunt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere vergelijkbare woningen op de website WOZ-waardeloket,

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de brief staat van de gemeente met uw WOZ-beschikking. Hoe u dat doet leest u op de website Rijksoverheid.nl, Het kan zijn dat uw nieuwe WOZ-waarde wel bekend is, maar nog niet zichtbaar. Rechts onderin het scherm op de website van het WOZ-waardeloket kunt u zien tot welke datum is bijgewerkt.

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 – 183 43 00, Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier,

Hoe kom ik aan de WOZ-waarde van mijn huis?

Via het WOZ -waardeloket kunt u gratis de WOZ – waarde van uw woning opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster weet u of de WOZ – waarde ongeveer klopt.

Is de WOZ-waarde openbaar?

Door de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen kan iedereen de WOZ-waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen. Een transparante WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde.

 • De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven.
 • U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.
 • Iedereen kan uiteindelijk eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Er is ook een korte toelichting op het WOZ-waardeloket beschikbaar. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen.

 1. De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de belanghebbenden.
 2. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.
 3. Via WOZ in MijnOverheid kunnen veel woningbezitters de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden.

MijnOverheid biedt enkel gegevens over het eigen pand. Hier zijn geen WOZ-waarden van andere panden te vinden. Via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen steeds meer belanghebbenden het aanslagbiljet van de gemeente waarop ook de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.

De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving.

Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen. Het onderling vergelijken van woningen, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat.

Hoe vaak wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde – De Wet WOZ zorgt ervoor dat bij de belangrijkste belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast: de zogenoemde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt door de gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting en door de waterschappen bij de waterschapsomslag gebouwd.

Hoeveel mag WOZ waarde stijgen in 1 jaar?

De Nieuwe WOZ-waarde: waar moet je rekening mee houden? Aan het begin van ieder jaar ontvangt elke huiseigenaar een beschikking van de gemeente met de geschatte marktwaarde van zijn of haar woning. Die waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond 1 januari van vorig jaar.

 • De WOZ-beschikking die je dit jaar krijgt, is dus gebaseerd op de waarden rond 1 januari 2022.
 • De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het berekenen van onder andere riool- en afvalstoffenheffing, waterschapslasten, onroerendezaakbelasting, erf- en schenkbelasting (bijvoorbeeld de belasting die je betaalt over een huis uit nalatenschap) en (het bedrag dat De Belastingdienst bij je inkomen optelt wanneer je een woning bezit).

Hoe hoger jouw WOZ-waarde, hoe hoger dus deze heffingen en belastingen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-beschikking juist is, zodat je niet te veel (of te weinig) betaalt. Als uitvoerder van de wet WOZ, bepaalt de gemeente de waarde van jouw woning op basis van onder andere het gebruiksoppervlakte van jouw woning.

 • Goed om te weten: er spelen ook andere zaken mee bij het opstellen van de WOZ-beschikking.
 • Denk daarbij aan de ligging van je huis, hoeveel vraag er naar woningen in jouw buurt is en de verkoopcijfers van woningen in jouw buurt rond de peildatum 1 januari vorig jaar.
 • Ook dit jaar kun je rekenen op een hogere WOZ-waarde.
See also:  Wanneer Kan Max Verstappen Wereldkampioen Worden 2022?

Volgens de stijgen de waarden namelijk met gemiddeld 17%. Deze stijging kan in sommige gevallen hoger of lager uitvallen maar je kunt ervan uitgaan dat ook jouw huis of appartement meer waard is. Waar een hogere WOZ-waarde hogere heffingen en belastingen als gevolg heeft, kan het ook zorgen voor interessante mogelijkheden.

 1. We zetten drie kansen op een rij: Als je overweegt je huis te verkopen, dan vormt een hogere WOZ-waarde een aanleiding om een hogere prijs te vragen.
 2. Natuurlijk bepaal je samen met je makelaar de verkoopstrategie, maar WOZ-waarden en vraagprijzen hangen met elkaar samen.
 3. Sluit je een hypotheek af, dan vormt je woning het onderpand voor de lening.

Als je woning meer waard wordt, dan wordt het onderpand steeds groter en het risico voor jouw geldverstrekker daarmee steeds lager. Dit is een aanleiding voor geldverstrekkers om een lagere rente te vragen. Voor jou betekent dit mogelijk lagere maandlasten! Sommige geldverstrekkers sturen je hier automatisch bericht over.

In andere gevallen moet je zelf een verzoek indienen om in een lagere risico-klasse te worden geplaatst. Onze hypotheekadviseurs staan klaar om je hierbij te helpen! Is de waarde van je woning hoger dan de lening die er op rust? Dan spreken we van ‘overwaarde’. Dat kan aanleiding zijn om tegen gunstigere tarieven en maandlasten, maar overwaarde kan meer mogelijk maken.

Zo kun je bijvoorbeeld je overwaarde gebruiken om eindelijk die of je, Ook hiervoor staan onze hypotheekadviseurs klaar om over mee te denken! Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde van jouw woning, kan je hier bezwaar tegen maken. Dit kan zes weken na de dagtekening van de beschikking.

 1. Zelfs als je meer tijd nodig hebt dan zes weken om het een en ander uit te zoeken, dan kan je jouw bezwaar onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift’ doen en vermelden op welke datum je de gemeente aanvulling kan geven.
 2. Op die manier behoud je je rechten.
 3. Bij het bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde, moet je namelijk wel goed nagaan voor jezelf wat jij een realistische waarde vindt voor jouw woning.

Gebruik het WOZ-waardeloket om je WOZ-waarde te vergelijken met die van andere woningen. Dit loket toont de WOZ-waarden van andere woningen in jouw gemeente die zijn vrijgegeven. Maar bij twijfel kan je ook een onderliggend taxatieverslag opvragen. Het verschilt per gemeente of je deze via internet kunt inzien of per post of mail toegestuurd kunt krijgen.

Kijk goed of de WOZ-beschikking correct is. Kloppen alle genoteerde gegevens, bijvoorbeeld de vierkante meters gebruiksruimte? Is de staat van het huis juist opgenomen? Wordt er rekening gehouden met ‘belemmerende omgevingsfactoren’ zoals geluidsoverlast? Is het energielabel goed ingeschat? Staan geplande herstelwerkzaamheden, zoals asbestverwijdering of reparatie aan scheuren in muren vernoemd?

Je hebt zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking. Bezwaar maken, kun je zelf doen of je kunt een externe partij inschakelen om dit voor je uit handen te nemen. De wijze van bezwaar maken verschilt per gemeente. Zorg dus dat je je goed via je gemeente informeert over de geldende regels.

Is een hoge WOZ waarde gunstig?

Je wilt je huis verkopen – De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw huis en potentiële kopers baseren vaak hun openingsbod deels op de WOZ-waarde. Ligt jouw WOZ-waarde hoger, dan ligt het openingsbod van kopers dus ook vaak hoger.

Kan de WOZ waarde dalen?

De WOZ waarde is flinke gestegen; wat betekent dit voor jou? – VBA voor al je Financiën, Verzekeringen & Hypotheken Geplaatst op 14:32h in, door Bij veel mensen is de WOZ-beschikking van 2022 inmiddels op de mat gevallen. De huizenmarkt is in beweging, in verschillende regio’s dalen de huizenprijzen langzaam.

 1. Toch kan de WOZ-beschikking dit jaar hoger zijn dan vorig jaar.
 2. Dat komt omdat de gemeente voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt naar de cijfers van een jaar eerder.
 3. Nu is de peildatum 1 januari 2022, er is dan gekeken naar de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.
 4. Toen waren de huizenprijzen nog erg hoog.

De WOZ-waarde loopt dus niet gelijk met de ontwikkelingen op de woningmarkt en de marktwaarde van woningen. WOZ-waarde van belang De WOZ-waarde is wel van belang voor woningeigenaren. Op basis van deze waarde worden onder andere je gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting, berekend voor 2023.

 • Ook is de WOZ-waarde van je woning belangrijk voor de inkomstenbelasting.
 • Meer belasting Over algemeen is de regel: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je moet betalen.
 • Dat betekent dat een lagere WOZ-waarde dus interessanter is.
 • Toch kan een hogere WOZ-waarde ook interessant zijn, voornamelijk als je plannen hebt om je huis te verkopen.

De gemeente berekent de WOZ-waarde van woningen. De Waarderingskamer houdt toezicht op het proces. De stijging (of daling) van de WOZ-waarde kan per gemeente en per woning verschillen. De waarde hangt bijvoorbeeld af van het type woning en de status van het onderhoud.

Nieuw proces Sinds 2022 is de manier waarop gemeenten de WOZ-waarde bepalen aangepast. Voorheen werd altijd gekeken naar de inhoud van een woning. Nu gaat het om de gebruiksoppervlakte. Daarnaast worden huizen in een gemeente met elkaar vergelijken om de WOZ-waarde te bepalen. WOZ-waarde opvragen Weet je (nog) niet wat de WOZ-waarde van je woning is? Dan kun je dit gratis opvragen bij het,

Ook kun je bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Dit kun je dan weer vergelijken met informatie uit het Kadaster. Bezwaar maken Ben jij het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit kun je doen binnen zes weken nadat je de WOZ-beschikking hebt ontvangen.

Hoeveel verschil tussen WOZ en marktwaarde?

Verschil marktwaarde en WOZ-waarde 18-11-2019 — De juiste waarde is afhankelijk van waarvoor deze wordt gebruikt. Een WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van heffingen door gemeente en hoogheemraadschap. Een marktwaarde wordt gebruikt voor de aan- of verkoop van een woning.

Beide waarden zijn dus verschillend en worden gebruikt voor een ander doel. Ze kunnen hetzelfde zijn, maar worden niet voor hetzelfde gebruikt. De marktwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. Een NVM-taxateur bezichtigt het huis, bekijkt de plus en minpunten zoals het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

Daarbij maakt hij of zij met behulp van de uitgebreide NVM-tools een gedegen marktanalyse. De marktwaarde is van belang voor bijvoorbeeld de financiering van een woning. Afhankelijk van de hoogte van de marktwaarde kan het taxatierapport worden gevalideerd door een taxatie-instituut.

 • Hierdoor beschikken u en uw geldschieter over een betrouwbare waarde van de woning.
 • Het bepalen van de WOZ-waarde wordt gedaan door het gemiddelde te nemen van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.
 • Hierbij wordt geen rekening gehouden met de staat van onderhoud, de omgeving en andere omstandigheden.
See also:  Wat Gaan De Energieprijzen Doen In 2024?

De WOZ-waarde is altijd de waarde van 1 januari het jaar ervoor. Dat betekent dat deze 1 tot 2 jaar achterloopt op de marktwaarde. In een markt met veel prijsschommelingen kan deze dus behoorlijk afwijken van de marktwaarde. Naast de marktwaarde, geeft een makelaar soms een waardebepaling.

Hoeveel scheelt het als je WOZ-waarde lager is?

Hogere WOZ-waarde, hogere belastingen – Een hogere WOZ-waarde hoeft niet meteen te leiden tot hogere belastingen. Want als de tarieven zoals bijvoorbeeld het ozb-tarief of het eigenwoningforfait percentage naar beneden aangepast worden, dan kan ondanks de hogere WOZ-waarde de belasting gelijk of zelfs lager uitpakken.

Een voorbeeld is het eigenwoningforfait, Stel je had een woning met een WOZ-waarde van vorig jaar (peildatum 1-1-2020) van € 400.000,-, Als we daar de gemiddelde WOZ-waarde stijging op loslaten van 7,0%, dan staat er per peildatum 1-1-2021 als WOZ-waarde € 428.000,-. Over het belastingjaar 2020 moest je 0,60% van de WOZ-waarde als eigenwoningforfait meetellen voor de inkomstenbelasting, ofwel € 2.400,-.

Over belastingjaar 2021 geldt als eigenwoningforfait percentage 0,50% van de WOZ-waarde en komt het eigenwoningforfait dus iets lager uit, namelijk op € 2.140,-. Netto scheelt dat ongeveer 8 à 9 euro in de maand. De gemeentelijke belastingen zouden dus ook lager uit kunnen vallen als de gemeenten hun tarieven voor de gemeentelijke belastingen zouden verlagen.

Heeft WOZ-waarde invloed op belastingaangifte?

Gebruik WOZ – waarde voor belastingen Gemeenten gebruiken de WOZ – waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing. De Belastingdienst gebruikt de WOZ – waarde voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.

Hoeveel gaat de WOZ-waarde omhoog in 2023?

13-7-2023 00:00 Wanneer Woz Waarde 2023 Bekend © Hollandse Hoogte / David Rozing Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369 duizend euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De WOZ-waarde voor 2023 is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2023 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van een jaar eerder, dus 1 januari 2022. Hierbij gebruiken gemeenten onder andere de transactieprijzen van verkochte woningen.

 • Ten opzichte van januari 2021 waren de verkoopprijzen van koopwoningen ruim 20 procent hoger.
 • De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen na 1 januari 2022 is nog niet in de huidige WOZ-waarde meegenomen.
 • De transactieprijzen van koopwoningen waren in januari 2023 ruim 1 procent hoger dan in januari 2022.

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en WOZ-waarde zijn niet één op één vergelijkbaar. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere WOZ-waarde.

WOZ-waarde en verkoopprijzen bestaande koopwoningen van het voorgaand jaar

Jaar Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen, voorgaand jaar (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Ontwikkeling WOZ-waarde woningen per 1 januari (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2014 -9,9 -5,4
2015 -0,5 -2,4
2016 2,1 1,0
2017 4,1 4,3
2018 6,4 6,0
2019 8,8 8,7
2020 8,7 8,4
2021 6,3 7,0
2022 9,3 9,3
2023 21,1 16,4

Waarom is mijn WOZ-waarde veel hoger dan van de buren?

Waarom is WOZ-waarde van de woning van mijn buren lager? Er zijn veel verschillen tussen woningen. Het kan aan een van de volgende zaken liggen:

Hoe groot de woning is Hoe groot de grond is die bij de woning hoort Het onderhoud van de woning Verschillen in onderdelen of bijgebouwen (zoals een dakkapel, extra tuinhuisje of overkapping) het soort voorzieningen (zoals badkamer en keuken)

Maak een met een van onze taxateurs als alles precies gelijk is. De taxateur bekijkt dan direct of er een fout is gemaakt. En past de WOZ-waarde vaak gelijk aan. : Waarom is WOZ-waarde van de woning van mijn buren lager?

Wat is de maximale stijging WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de waarde van de woning die door de gemeente wordt bepaald. Ieder jaar wordt de WOZ-waarde herberekend. Volgens de Waarderingskamer stijgt de WOZ-waarde in 2023 met 17%. Dit percentage kan per gemeente verschillen. Wat merk je als huiseigenaar van deze stijging?

Waar WOZ waarde zien?

Via MijnOverheid hebt u snel toegang tot de WOZ – waarde van uw koophuis.

Welke WOZ gegevens zijn niet openbaar?

Beleggen niet meer interessant vanaf 2026?! Dit weten we (nog niet).

Bronhouders en beheerder – Gemeenten voeren de taxaties uit en bepalen zo de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft vervolgens invloed op de hoogte van belastingen. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie WOZ.

 1. Zij stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ).
 2. Het Kadaster beheert de gegevens over de waarde van woningen in de LV-WOZ voor geautoriseerde afnemers.
 3. In de LV-WOZ zijn onder andere de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en de belanghebbende gegevens van de WOZ-objecten in Nederland opgenomen.

De Basisregistratie WOZ en LV-WOZ zijn niet openbaar. Particulieren kunnen op het WOZ-waardeloket de nieuwe WOZ-waarden inzien, die bronhouders in de eerste 8 weken van het nieuwe jaar vaststellen.

Hoe lang is WOZ waarde geldig?

WOZ – waarde op gecombineerde aanslag 2023 Bij het vaststellen van de WOZ – waarde gaan we uit van de waarde van 1 januari van het vorige jaar. Dit heet de waardepeildatum. De waardepeildatum voor de WOZ – waarde op uw gecombineerde aanslag van 2023 is dus 01-01-2022.

Heeft taxatie invloed op WOZ?

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde? Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw. Hij bezoekt 1 of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Of die in een steekproef zijn geselecteerd. Het is niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden.

De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht. Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Hoe weet je of je WOZ-waarde te hoog is?

2. Taxatieverslag van de gemeente – Het is altijd verstandig om het taxatierapport op te vragen, ook als je denkt dat de WOZ-waarde klopt. Het taxatieverslag kun je, meestal via DigiD, kosteloos bij de gemeente opvragen. Hierin staat de onderbouwing van je WOZ-waarde op basis van maximaal 3 verkochte woningen.

 • Deze woningen zijn rond de peildatum verkocht en vindt de gemeente representatief voor de bepaling van jouw WOZ-waarde.
 • Bekijk of deze woningen inderdaad vergelijkbaar zijn met die van jou en of de gemeente rekening heeft gehouden met verschillen in bijvoorbeeld oppervlakte, luxeniveau of staat van onderhoud.

Zo niet, dan kan dat een indicatie zijn dat bezwaar maken zinvol is.

Is het slim om bezwaar te maken tegen WOZ-waarde?

Conclusie: denk na voor u bezwaar maakt – Het wel of geen bezwaar maken van de WOZ-waarde is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, omstandigheden en belangen. Die keuze moet u zelf maken. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en voor uzelf na te gaan of het in uw geval wenselijk is bezwaar te maken.

Hoeveel mag WOZ-waarde stijgen in 1 jaar?

De Nieuwe WOZ-waarde: waar moet je rekening mee houden? Aan het begin van ieder jaar ontvangt elke huiseigenaar een beschikking van de gemeente met de geschatte marktwaarde van zijn of haar woning. Die waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond 1 januari van vorig jaar.

De WOZ-beschikking die je dit jaar krijgt, is dus gebaseerd op de waarden rond 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het berekenen van onder andere riool- en afvalstoffenheffing, waterschapslasten, onroerendezaakbelasting, erf- en schenkbelasting (bijvoorbeeld de belasting die je betaalt over een huis uit nalatenschap) en (het bedrag dat De Belastingdienst bij je inkomen optelt wanneer je een woning bezit).

Hoe hoger jouw WOZ-waarde, hoe hoger dus deze heffingen en belastingen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-beschikking juist is, zodat je niet te veel (of te weinig) betaalt. Als uitvoerder van de wet WOZ, bepaalt de gemeente de waarde van jouw woning op basis van onder andere het gebruiksoppervlakte van jouw woning.

Goed om te weten: er spelen ook andere zaken mee bij het opstellen van de WOZ-beschikking. Denk daarbij aan de ligging van je huis, hoeveel vraag er naar woningen in jouw buurt is en de verkoopcijfers van woningen in jouw buurt rond de peildatum 1 januari vorig jaar. Ook dit jaar kun je rekenen op een hogere WOZ-waarde.

Volgens de stijgen de waarden namelijk met gemiddeld 17%. Deze stijging kan in sommige gevallen hoger of lager uitvallen maar je kunt ervan uitgaan dat ook jouw huis of appartement meer waard is. Waar een hogere WOZ-waarde hogere heffingen en belastingen als gevolg heeft, kan het ook zorgen voor interessante mogelijkheden.

 • We zetten drie kansen op een rij: Als je overweegt je huis te verkopen, dan vormt een hogere WOZ-waarde een aanleiding om een hogere prijs te vragen.
 • Natuurlijk bepaal je samen met je makelaar de verkoopstrategie, maar WOZ-waarden en vraagprijzen hangen met elkaar samen.
 • Sluit je een hypotheek af, dan vormt je woning het onderpand voor de lening.

Als je woning meer waard wordt, dan wordt het onderpand steeds groter en het risico voor jouw geldverstrekker daarmee steeds lager. Dit is een aanleiding voor geldverstrekkers om een lagere rente te vragen. Voor jou betekent dit mogelijk lagere maandlasten! Sommige geldverstrekkers sturen je hier automatisch bericht over.

In andere gevallen moet je zelf een verzoek indienen om in een lagere risico-klasse te worden geplaatst. Onze hypotheekadviseurs staan klaar om je hierbij te helpen! Is de waarde van je woning hoger dan de lening die er op rust? Dan spreken we van ‘overwaarde’. Dat kan aanleiding zijn om tegen gunstigere tarieven en maandlasten, maar overwaarde kan meer mogelijk maken.

Zo kun je bijvoorbeeld je overwaarde gebruiken om eindelijk die of je, Ook hiervoor staan onze hypotheekadviseurs klaar om over mee te denken! Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde van jouw woning, kan je hier bezwaar tegen maken. Dit kan zes weken na de dagtekening van de beschikking.

Zelfs als je meer tijd nodig hebt dan zes weken om het een en ander uit te zoeken, dan kan je jouw bezwaar onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift’ doen en vermelden op welke datum je de gemeente aanvulling kan geven. Op die manier behoud je je rechten. Bij het bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde, moet je namelijk wel goed nagaan voor jezelf wat jij een realistische waarde vindt voor jouw woning.

Gebruik het WOZ-waardeloket om je WOZ-waarde te vergelijken met die van andere woningen. Dit loket toont de WOZ-waarden van andere woningen in jouw gemeente die zijn vrijgegeven. Maar bij twijfel kan je ook een onderliggend taxatieverslag opvragen. Het verschilt per gemeente of je deze via internet kunt inzien of per post of mail toegestuurd kunt krijgen.

Kijk goed of de WOZ-beschikking correct is. Kloppen alle genoteerde gegevens, bijvoorbeeld de vierkante meters gebruiksruimte? Is de staat van het huis juist opgenomen? Wordt er rekening gehouden met ‘belemmerende omgevingsfactoren’ zoals geluidsoverlast? Is het energielabel goed ingeschat? Staan geplande herstelwerkzaamheden, zoals asbestverwijdering of reparatie aan scheuren in muren vernoemd?

Je hebt zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking. Bezwaar maken, kun je zelf doen of je kunt een externe partij inschakelen om dit voor je uit handen te nemen. De wijze van bezwaar maken verschilt per gemeente. Zorg dus dat je je goed via je gemeente informeert over de geldende regels.

Is een hoge WOZ-waarde gunstig?

Je wilt je huis verkopen – De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw huis en potentiële kopers baseren vaak hun openingsbod deels op de WOZ-waarde. Ligt jouw WOZ-waarde hoger, dan ligt het openingsbod van kopers dus ook vaak hoger.

Hoeveel WOZ-waarde moet ik betalen?

Voorbeeld

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.200.000 0,35%
€ 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Wat kost WOZ per jaar?

Hoogte OZB berekenen – Wil je weten wat je aan OZB moet betalen dit jaar en vraag je je dus af: wat is mijn onroerende zaakbelasting voor 2023? Met behulp van het onderstaande rekenvoorbeeld kun je eenvoudig uitrekenen hoe hoog de aanslag onroerende zaakbelasting voor jou gaat zijn.

Onroerende zaakbelasting Tarief
Woningen eigenaar 0,1280%
Niet-woningen eigenaar 0,3186%
Niet-woningen gebruiker 0,2529%

Het verschil in OZB percentage heeft te maken met welke situatie voor jou geldt. Heb je de woning in eigendom en wordt de woning bewoond? Dan hanteert de gemeente het tarief ‘woningen eigenaar’. Gaat het om een niet-woning (zoals een winkelruimte, kantoor, fabriek of ander bedrijfsobject) dan kom je automatisch in een hoger tarief terecht.