FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wat Doet De Huizenmarkt In 2024?

Wat Doet De Huizenmarkt In 2024
In het laatste kwartaal van 2024 liggen huizenprijzen volgens onze raming slechts 0,4 procent lager dan in het laatste kwartaal van 2023. Maar door het zogeheten overloop-effect ligt het gemiddelde prijsniveau volgend jaar nog wel 2,4 procent lager dan in 2023.

Is overbieden nog nodig 2023?

In veel gevallen is overbieden niet nodig en kan er weer ouderwets over de prijs onderhandeld worden. Als je graag wilt verhuizen, zijn er genoeg redenen om in 2023 op zoek te gaan naar een woning. Maar voor je dat doet, doe je er verstandig aan je eerst te verdiepen in de hypotheek van je huidige woning.

Wat gaat de huizenmarkt doen in 2025?

Huizenprijzen in 2025 met tien procent gedaald DNB verwacht dat de huizenprijzen in 2025 uiteindelijk zo’n tien procent zullen zijn gedaald ten opzichte van de piek in de zomer van 2022. De toezichthouder: “De huizenprijzen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen, met 5,1 procent in 2023 en 3,8 procent in 2024 (ten opzichte van het voorafgaande jaar).

 • Voor het jaar 2023 is dit een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de decemberraming, wat ook een overloopeffect heeft naar 2024.
 • De totale verwachte prijsdaling ten opzichte van de piek in de zomer van 2022 bedraagt zo’n tien procent.
 • Deze daling komt door de hogere hypotheekrentes, waardoor huizenkopers minder kunnen lenen.

De onzekerheid rondom de raming van de woningmarktcijfers is groot en het vertrouwen in de woningmarkt laat zich lastig voorspellen. Na 2024 gaat het geraamde inkomensherstel van huishoudens zich vertalen in hogere woningprijzen. De raming gaat uit van een licht prijsherstel met gemiddeld 0,2 procent in 2025.” Woninginvesteringen groeien licht in 2023, maar nemen volgens DNB flink af in 2024.

Naar verwachting stijgen de woninginvesteringen met 0,7 procent in 2023 en dalen ze vervolgens met 4,7 procent in 2024. De dalende woningprijzen, het lagere aantal transacties en het dalende aantal bouwvergunningen werken met vertraging in deze investeringscijfers door. Voor 2025 wordt een lichte groei van de woninginvesteringen verwacht, met 0,6 procent.

De daling in bouwproductie heeft vooral te maken met de gestegen rentes, dalende huizenprijzen en stijgende bouwkosten. De afschaffing van de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot speelt ook een rol, maar heeft naar verwachting vooral een vertragende werking.

 1. Daar staat tegenover dat investeringen in verduurzaming van de gebouwde omgeving een positief effect hebben. In het,
 2. Volgens de financieel adviseurs die aan het woord komen, ervaart de klant die waarde vanzelf als de advisering persoonlijk en goed is.
 3. In het algemeen kan de adviessector de waarde van advies wel duidelijker maken, vindt Stephania Ammerlaan-Beeke (Stephania Finance – Financieel Zeker).

Maurice van den Hemel (Gewoon Lekker Leven) gaat in op de waarde van een financieel levensplan voor zijn relaties. Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau DFO) roept op de kaders voor kwalitatief en goed onafhankelijk advies te borgen in een markt waarin het aantal ICT-partijen snel consolideert en functies verweven raken door schaalvergroting.

 1. Wat je geeft, krijg je altijd terug.
 2. Dat zegt Gert-Jan de Bekker (Vrijdag & De Bekker) in gesprek met Ewald Bary, lid van het VVP Ondernemerspanel.
 3. Diana Zandbergen (bestuursvoorzitter WIFS) en Seada van den Herik (voorzitter Raad van Advies WIFS) willen dat er meer vaart wordt gemaakt bij het vergroten van de vrouwelijke vertegenwoordiging en in het algemeen gendergelijkheid in de financiële sector.

“Met het huidige tempo zijn we pas in 2043 op 50/50!” Faisal Setoe pleit in een column vooral voor meer culturele diversiteit. “Feit is dat er qua echte diversiteit weinig is veranderd.” Verder in VVP 3 onder meer Edwin Bosma en Kees Dullemond over 25 jaar BHB Dullemond (“Transacties groter geworden en omgang professioneler”), Actueel op de korrel (“Sommigen verkneukelen zich om miljoenenboete CAK Dordrecht”), ins en outs van actief klantbeheer, de rubriek Samenleving van Henk Jansen, Expat Mortgages (“Blijf leren en deel je kennis”) en Ken je vak! met onder andere de rubrieken van Adfiz, Lindenhaeghe, Annemieke Postema, Sonja Stalfoort en Mieke Dadema.

Christel van Bommel-Versluijs, compliance-adviseur, wijst op het belang om adviesdossiers lang genoeg te bewaren. Uw eigen VVP-exemplaar? Klik voor een abonnement. Door automatisering mag van de financieel adviseur meer worden verwacht dan in het verleden. Digitale innovatie mag echter ook geen doel op zichzelf zijn, het moet ook echt iets toevoegen.

En de menselijke interactie blijft. Dat zijn de kernboodschappen van de, verschenen bij gelegenheid van het VIP-congres ACT NOW! Van VVP en Stichting Contactgroep Automatisering (CGA). CGA-voorzitter Michael Mackaaij schetst trends (“Belangrijke trend is het waarborgen van de veiligheid van softwareoplossingen”).

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, noemt het cruciaal om in de digitaliserende wereld de regie over contacten met de klant te borgen, Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept adviseurs op de digitale mogelijkheden (zoals ChatGPT) ook echt te gebruiken, Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars) vindt dat de sector de kansen die innovatie biedt vooral moet pakken, Dennie van den Biggelaar (Onesurance) roept adviseurs op de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie snel te gaan verkennen.

Edgar Hollander (De Hypotheker Nieuw-Vennep) en Bart Janknegt (VvAA Groep) beschrijven hun ervaringen met digitale innovatie en wat er nog te winnen valt. Verder in deze special: Peter Mols (SIVI), Christian Dijkhof (OvFD), Eliana van der Jagt-Kalverda (Financieel Advies IJmond), Jeroen Oversteegen (Nationale Hypotheekbond), innovator Kees Haverkamp, Arno Groot Koerkamp (Finly), Ron van Es (School for Purpose Leadership) en auteur Maria Genova over ChatGPT.

Zullen de huizenprijzen dalen in 2023?

Van ABN AMRO. De bank houdt er wel rekening mee dat het einde van de prijscorrectie in zicht komt en heeft haar prijsraming voor 2023 iets naar boven bijgesteld: van -6 naar -5 procent. In 2024 verwacht zij een prijsdaling van 3 procent.

Zullen de huizenprijzen ooit nog dalen?

Op jaarbasis dalen huizenprijzen in 2023 naar verwachting met 4,2 procent, waar we vorig jaar nog uitgingen van 3,0 procent. Huizenprijzen zijn in het vierde kwartaal van 2022 flink gedaald en de markt heeft op dit moment een duidelijk neerwaarts momentum.

Is 2023 een goede tijd om een huis te kopen?

Overweeg jij om dit jaar je eerste huis te kopen of te verhuizen naar een nieuw koophuis? Dan is het verstandig om je te verdiepen in de huizenmarkt van 2023. Na een jarenlange gekte en torenhoge huizenprijzen lijkt er nu sprake te zijn van het afkoelen van de woningmarkt. Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 Situatie huizenmarkt 2023 Sinds halverwege 2022 is de huizenmarkt aan het afkoelen. De prijsstijgingen vlakken af en er komen meer woningen in de verkoop. Desondanks staan er historisch gezien nog steeds weinig woningen te koop en worden woningen snel verkocht.

 1. Dat impliceert dat er nog altijd veel vraag is naar koophuizen.
 2. We lichten dit toe met voorspellingen, kwartaalberichten en overzichten van de huizenmarkt van Hypotheken Data Netwerk, Rabobank, NVM, het Kadaster, CBS en ABN Amro,
 3. Ontwikkeling huizenprijzen 2023 De afgelopen jaren schoten de huizenprijzen door het dak en was overbieden om een huis te kopen eerder regel dan uitzondering.

Ook zijn de huizenprijzen in de eerste helft van 2022 nog hard gestegen op de woningmarkt, met zo’n 10% ten opzichte van een jaar eerder. Huizenprijzen dalen 2023 Ondanks deze hoge huizenprijzen is er ook goed nieuws voor kopers. De gemiddelde verkoopprijs is aan het dalen: in Q2 2023 bedroeg die 448.000 euro, in Q3 werd een huis gemiddeld voor 425.000 euro verkocht.

 1. Voorspelling huizenmarkt De prognose van de woningmarkt is dat de prijsstijging verder afvlakt in 2023.
 2. Vanwege de hogere stijging in de eerste helft van 2022 is de verwachting dat koophuizen aan het eind van dit jaar zo’n 15 procent duurder zijn dan vorig jaar.
 3. Voor 2023 gaan de experts uit van een (gemiddelde) lichte stijging van de huizenprijzen, namelijk zo’n 3 procent.

Hogere hypotheekrentes, lagere huizenprijzen in 2023 Deze daling van de huizenprijzen hangt samen met de hogere hypotheekrentes, sterke inflatie en energiecrisis.

Hoewel de Nederlandse economie in Q2 van 2022 hard is gegroeid en veel mensen een baan hebben, loopt de werkloosheid waarschijnlijk iets op. Door de hogere hypotheekrentes kunnen mensen minder lenen voor hun maximale hypotheek,De duurder wordende boodschappen, snel gestegen energieprijzen en onzekerheid over lasten in de toekomst zorgen voor een negatief vertrouwen in de woningmarkt.

Samen zorgt dat ervoor dat er minder mensen op zoek gaan naar een (nieuwe) koopwoning. Voor huizenzoekers is dat goed nieuws: als koper heb je minder concurrentie en hoef je minder te overbieden. In sommige gemeentes is zelfs al een prijsdaling op de woningmarkt waargenomen.

Meer huizen te koop Tegelijkertijd staan er meer woningen te koop op de huizenmarkt van 2023. Ten opzichte van een jaar eerder was er in Q2 zo’n 55% meer aanbod. Dat komt wellicht deels doordat mensen die doorstromen naar een nieuwbouwwoning, hun huidige woning eerder te koop zetten uit angst dat het niet lukt om het huis te verkopen.

Eerst verkopen, dan kopen Ook is het mogelijk dat de verkoopstrategie op de woningmarkt aan het omslaan is. Waar doorstromers de laatste jaren eerst een nieuwe woning kochten voordat ze hun oude woning verkochten, willen ze nu liever eerst hun oude woning verkopen.

Dat maakt een einde aan de eerst kopen, dan verkopen strategie, Je wilt als verkoper tenslotte niet met twee huizen en dubbele woonlasten komen te zitten. Minder beleggers op de woningmarkt Daar komt bij dat het kopen van woningen steeds minder aantrekkelijk is geworden voor beleggers. Voorheen zorgden investeerders voor een nog krappere huizenmarkt en dreven zij de huizenprijzen op.

Zij hadden meer geld te besteden dan particulieren en konden een hogere koopsom betalen. Gelukkig nam de overheid maatregelen om investeerders zoveel mogelijk te ontmoedigen. Zo betalen beleggers in 2023 10,4% overdrachtsbelasting. Ook voeren sommige gemeenten een zelfwoonplicht in; dat houdt in dat huizen tot een bepaalde prijs alleen gekocht mogen worden door mensen die er zelf gaan wonen.

Doordat er tijdens de vorige crisis weinig woningen zijn gebouwd en nieuwbouw de laatste jaren niet opschoot vanwege de stikstofcrisis, is er een tekort aan koopwoningen.Ook kwamen er steeds meer potentiële kopers, doordat economische voorspoed, hoge huurprijzen en een historisch lage hypotheekrente,

Deze woningschaarste is niet zomaar weggewerkt. De vraag blijft hoog en het aanbod (relatief) laag. Hierdoor blijven de woningmarkt prijzen waarschijnlijk voorlopig nog hoog. Overbieden op een huis Ondanks deze schaarste zien we dat overbieden op een woning aan het afnemen is op de huizenmarkt.

 1. Vaak is het op de huizenmarkt van 2023 niet meer nodig om te overbieden om een woning te kopen of is het bedrag dat je moet overbieden veel lager dan voorheen.
 2. Dat is een groot verschil ten opzichte van begin 2022.
 3. Toen was (extreem) overbieden eerder regel dan uitzondering en werd 80% van de woningen boven de vraagprijs verkocht.

Overbieden? Meer eigen geld nodig Dat is goed nieuws, vooral voor starters. Want nu er minder wordt overboden, heb je minder eigen geld nodig om een woning te kopen. Je mag namelijk maximaal 100% van woningwaarde lenen voor een hypotheek. Heb je overboden en is de koopsom hoger dan de taxatiewaarde? Dan moet je het verschil betalen met eigen geld (spaargeld of overwaarde ).

Ook alle bijkomende kosten, zoals hypotheekadvies, notariskosten en makelaarskosten, moet je betalen uit eigen middelen. In de eerste helft van 2022 brachten kopers veel eigen geld in bij het kopen van een huis. Vorig jaar (2021) namen kopers gemiddeld 41.500 euro aan eigen geld mee. Dat maakte het voor starters lastig om in te stappen op de huizenmarkt.

Dat er nu minder vaak en hoog wordt overboden, kan ervoor zorgen dat starters meer kans krijgen om een woning te kopen op de woningmarkt van 2023. Rekenvoorbeeld overbieden Heb jij een populaire woning op het oog? Dan kan het ook op de huizenmarkt van 2023 nodig zijn om te overbieden.

Vraagprijs : 425.000 euro Koopsom : 460.000 euro Taxatiewaarde : 440.000 euro Zelf (extra) inleggen : 20.000 euro > het verschil tussen koopsom en taxatiewaarde

Let op: dit rekenvoorbeeld bevat alleen de benodigde eigen middelen vanwege overbieden. Kosten koper en andere bijkomende kosten zijn hierin niet meegenomen. Crash huizenmarkt? Met de hoge inflatie van de huizenprijzen vragen veel mensen zich al jaren af wanneer de huizenmarkt in stort.

Vooral nu de huizenprijs ontwikkeling stagneert en de hypotheekrente steeds verder oploopt. Aangezien er nog steeds een beperkt aanbod aan woningen is en meer dan genoeg potentiële kopers, verwachten de experts geen crash van de woningmarkt op korte termijn. Huizenmarkt 2023: nu kopen of wachten? Wat is in dat geval verstandig om te doen: nu een huis kopen of wachten? De hypotheekrente is nog relatief laag, het aanbod aan koophuizen neemt toe en er is sprake van afvlakkende of zelfs dalende huizenprijzen (afhankelijk van de gemeente).

Er is dus meer ruimte op de huizenmarkt van 2023 en dat maakt dit een goed moment om een woning te kopen. Hoe koop je een huis in 2023? Desondanks is een gezonde balans tussen vraag en aanbod nog steeds ver te zoeken op de huizenmarkt van 2023. Daarom blijft het belangrijk dat jij je als koper goed voorbereid op de huizenjacht.

Aankoopmakelaar : schakel een aankoopmakelaar in. Een makelaar heeft kennis van de lokale huizenmarkt, weet eerder welke huizen er te koop komen en adviseert je tijdens het (over)bieden over een reëel bod. Het geeft je een voorsprong op andere kopers en kan je net dat zetje geven waardoor je het huis wel krijgt. Hanno helpt je graag bij het kiezen van een goede aankoopmakelaar, Openingsbod bepalen : denk goed na over je openingsbod, Bied je te laag, dan neemt de verkoper jouw bod niet serieus. Maar als je tienduizenden euro’s boven de vraagprijs biedt, betaal je straks teveel. HypotheekBelofte : maak jouw bod aantrekkelijk voor de verkoper door te bieden met goede voorwaarden. Met de Hanno HypotheekBelofte verklaren onze hypotheekadviseurs tot welk bedrag je een hypotheek kunt afsluiten. Soms is het zelfs mogelijk om veilig te bieden zonder financieringsvoorbehoud, Daarmee geef je de verkoper zekerheid dat je de woning kunt betalen. Vraag ‘m gratis aan bij één van onze hypotheekadviseurs.

See also:  Wanneer Definitieve Berekening Toeslagen 2022?

Aan de slag! Zo, nu ben je op de hoogte van het laatste woningmarkt nieuws. Heb je vragen of wil je weten hoeveel je maximaal kunt lenen voor een woning? De hypotheekadviseurs van Hanno kijken graag met je mee,

Is het slim om een huis te kopen?

Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 De uitbraak van het nieuwe coronavirus trekt een zware wissel op de Nederlandse economie. Door de ingrijpende maatregelen om het virus te bestrijden, slaat de economische groei waarschijnlijk om in een krimp. De maatregelen redden levens, maar het betekende ook dat tal van grote en kleinere bedrijven in zwaar weer terecht zijn gekomen.

 • Ook de woningmarkt is niet immuun voor het coronavirus.
 • De vraag die wij dus als adviseurs momenteel vaker krijgen: is het verstandig om nu een huis te kopen? Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving.
 • Het brengt grote onzekerheid met zich mee.
 • Voor wie verhuisplannen heeft, komt de vraag opzetten: ‘Is het wel verstandig om nu een huis te kopen? Recentelijk zijn er meerdere onderzoeken gepubliceerd over de ontwikkeling van de huizenmarkt.

Om je te helpen met de vraag of het verstandig is om nu een woning te kopen, geven we je een aantal overdenkingen mee uit deze rapporten. Belangrijke factoren: Nog steeds een relatief lage hypotheekrente, maar wel stijgend. Een belangrijke factor die meespeelt bij de beslissing om een woning te kopen is de rente.

De afgelopen weken hebben we weliswaar kunnen zien dat de rente wat is gestegen, maar historisch gezien is de rente nog steeds erg laag. Eigenlijk is het heel simpel, hoe lager de rente, hoe lager je maandlast. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om nu een huis te kopen. Naast het feit dat een lage rente zorgt voor lagere woonlasten, speelt de hoogte van de rente een belangrijke rol bij het berekenen van je maximale en verantwoorde hypotheek.

Je mag namelijk maar een bepaald deel van je inkomen besteden aan woonlasten. Bij een lage rentestand mag je meer lenen en komt je droomwoning eerder binnen bereik. Wel is het verstandig om te kijken of de woonlasten ook op de lange termijn betaalbaar blijven.

Huren blijft ook kostbaar Huren is ook een optie. Het voordeel van huren is dat je niet aan een koopwoning gebonden bent. Je kunt, als je bijvoorbeeld regelmatig moet verhuizen voor je werk, relatief snel de huur opzeggen en in een andere regio een nieuwe woning huren. Veel mensen geven uiteindelijk toch de voorkeur aan het kopen van een eigen huis als dat financieel mogelijk is, want ondanks de crisis stijgen veel huren gewoon door.

Door een slimme keuze te maken wat betreft de rentevaste periode, kun je bij een koopwoning juist je woonlasten relatief zeker maken. Daarnaast bouw je met huren geen vermogen op. Bij een koopwoning wordt de woning elke maand een klein beetje meer van jou en dat geeft meer mogelijkheden naar de toekomst toe.

Toenemende onzekerheid en oplopende werkloosheid vermindert koopbereidheid Het recente verleden leert ons verder dat niet alleen “hardere” factoren zoals, werkloosheid, het besteedbaar inkomen of belastingmaatregelen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkelingen op de woningmarkt, maar ook “zachtere” factoren zoals onzekerheid en verwachtingen over huizenprijzen.

Zo is het aannemelijk dat het consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt een knauw krijgt nu de economische groei door het coronavirus wegvalt. Dit vertrouwen beweegt namelijk vaak mee met het economische tij. Het coronavirus creëert dus niet alleen onzekerheid over wat de toekomst brengt qua werk en inkomen, maar ook over wat dit betekent voor de huizenmarkt.

Hierdoor kan de groep consumenten die het nu geen gunstige periode vindt om een huis te kopen verder toenemen. Recente publicaties van de Nederlandse Bank (DNB) en ook de Rabobank bevestigen dit beeld. Ondanks een goede start dit jaar, wordt toch een daling van de huizenprijzen verwacht eind van dit jaar.

Door het afnemende consumentenvertrouwen kan er natuurlijk ook onzekerheid ontstaan bij mensen die van plan waren om hun woning te verkopen. Het gevolg kan zijn dat deze mensen dit als reden aangrijpen om hun woning juist sneller te willen verkopen, wat natuurlijk kan zorgen voor meer aanbod en wellicht prijsdalingen.

Huizenprijzen en blijvende krapte op de woningmarkt Volgens onderzoek van de Rabobank zullen de prijzen van woningen dit jaar minder hard stijgen en eind van dit jaar mogelijk weer dalen. Grote prijsdalingen worden echter niet verwacht. Er is namelijk nog steeds een groot woningtekort in Nederland en bovendien staat de hypotheekrente laag.

Dit zorgt toch voor een stevig fundament. Daarnaast heeft het kabinet veel steun toegezegd aan bedrijven en werknemers en probeert het de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beteugelen. Wat is de beste keuze voor jou? Laat je goed adviseren en begeleiden Of het voor jou verstandig is om nu een huis te kopen, is naast de genoemde factoren, mede afhankelijk van je persoonlijke wensen en situatie.

Het is belangrijk dat je een huis koopt waar je fijn kunt wonen, met een betaalbare, verantwoorde hypotheek, die past bij je levensstijl. Belangrijk is dat je maandlasten ook betaalbaar blijven als je persoonlijke omstandigheden wijzigen. Als er iemand overlijdt bijvoorbeeld of als je werkloos wordt, of als je door ziekte tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent om te werken.

De vraag is dan: is je woning dan ook nog betaalbaar? Dat zijn belangrijke factoren in een goed advies. Samenvatting Het kopen van een huis is een belangrijke en ingrijpende beslissing. De Coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Oplopende werkloosheid en dalend consumentenvertrouwen kan leiden tot dalende vraag en prijzen van woningen.

Anderzijds is het de verwachting dat er meer vraag blijft dan aanbod en met de relatief lage rente kan het voor jou toch aantrekkelijk zijn om nu te kopen. Ga dus niet over één nacht ijs en laat je adviseren wat voor jou de beste keuze is, voor nu, maar ook voor de toekomst. De adviseurs van Planners van Waarde hebben ruime ervaring en kunnen je daarbij deskundig begeleiden.

Maak daar gebruik van! « Terug naar overzicht

Wat doen de huizenprijzen over 10 jaar?

Hoeveel is mijn huis waard? – Een huiseigenaar die in 2002 een huis heeft gekocht hoeft zich zelfs tijdens de huizencrisis niet direct zorgen te maken. De woningwaarde ligt 10 jaar later namelijk aanzienlijk hoger en er zal sprake zijn van overwaarde.

 1. Dit betekent dat de verkopende partij winst maakt, de koper kan tijdens de huizencrisis goedkoop aan een huis komen.
 2. In de komende 10 jaar zouden de huizenprijzen weer gaan stijgen en in de laatste jaren zelfs sneller dan verwacht.
 3. Die woning van 200.000 euro is in 2022 396.000 euro waard, dat is dus bijna het dubbele van de waarde die de koper ervoor betaald heeft.

Ook als we de inflatie van de afgelopen 10 jaar meerekenen is dit vette winst.

Zullen huizen goedkoper worden?

Huizenmarkt voorlopig nog niet klaar met afkoelen De zomerse temperaturen lopen almaar op en afkoeling lijkt voorlopig ver weg. Wat wel blijft afkoelen, is de Nederlandse huizenmarkt. Verwacht wordt dat de huizenprijzen in Nederland dit jaar nog flink zullen dalen, en gemiddeld 5,2% lager uitvallen dan in 2022.

Pas in 2024 zal de woningmarkt stabiliseren. Dat schrijven de economen van RaboResearch in hun Kwartaalbericht Woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt staat dit jaar vooral in het teken van dalende prijzen en minder transacties. Een daling die ook in het tweede deel van 2023 doorzet, voorspelt RaboResearch-econoom Nic Vrieselaar.

“We verwachten dat prijzen dit jaar gemiddeld met 5,2% dalen ten opzichte van 2022.” Iets meer dan waar de economen in hun vorige Kwartaalbericht vanuit gingen dus; destijds werd een daling van 4,2% voorspeld. “Maar de prijzen gingen afgelopen maanden iets sterker omlaag dan waar we eerder op rekenden, en het economische beeld is bovendien iets negatiever geworden.” Wat Doet De Huizenmarkt In 2024

Zullen de huizenprijzen zakken?

Wat zeggen de banken over de huizenprijzen in 2023? – De grootbanken in Nederland verwachten allemaal dat de huizenprijzen in 2023 gaan dalen. ABN AMRO en ING houden rekening met een prijsdaling van gemiddeld 6%. Rabobank zet in op een gemiddelde prijsdaling van 5,2%.

Wat doen de huizenprijzen in 2030?

Hoeveel is uw woning waard in 2030? 07 mei 2009 Wordt wonen voor uw kinderen of kleinkinderen onbetaalbaar? Zit u als gelukkige woningeigenaar op een kleine goudmijn? Op lange termijn kan de demografische evolutie misschien wat extra prijsdruk veroorzaken.

 • De vooruitzichten voor de komende jaren zijn minder gunstig.
 • Demografie stuwt Waalse woningprijzen Het vastgoedfeest is voorbij Het deflatiespook In 2030 kost een bescheiden woning ongeveer 700.000 euro.
 • Waanzin? Het is de uitkomst van een eenvoudig lineair rekensommetje.
 • Volgens de recentste cijfers van de federale overheidsdienst Economie bedraagt de gemiddelde prijs voor een woning in ons land 172.077 euro.

In de voorbije tien jaar zijn de woningprijzen meer dan verdubbeld. Met een gelijkaardig groeiritme zitten we in 2020 al aan een gemiddelde woningprijs van ongeveer 345.000 euro. Nog eens tien jaar later, in 2030, zou de gemiddelde woning dan 690.000 euro kosten.

 1. Een belangrijke nuancering: de inflatie maakt dat een euro in 2020 of in 2030 niet hetzelfde is als een euro van vandaag.
 2. En toegegeven: het lineaire plaatje is een te simpele voorstelling van zaken.
 3. Al was het maar omdat de vastgoedmarkt het jongste decennium wel in uitzonderlijk goeden doen was.
 4. De jaren met prijsstijgingen van 10 procent en meer zijn voorbij”, stelt KBC-econoom Bart Van Craeynest.

“Zo’n superperiode is zeer uitzonderlijk.” “Een verdubbeling in tien jaar? Vergeet dat maar”, zegt ook Philippe Janssens van het studie- en adviesbureau Stadim. Beiden verwijzen ze naar de duikvlucht van de (langetermijn)rente in de voorbije decennia als een bepalende motor achter de vastgoedhausse.

 1. Goed mogelijk dat die rente nog licht zakt.
 2. Het is evenwel duidelijk dat bij een rentestand van ongeveer 4 procent het dalingspotentieel beperkt is.
 3. Hoe gaat de rente de komende twintig jaar evolueren? Aan zulke sciencefictionachtige voorspellingen wagen economen zich niet graag.
 4. Ook voor andere economische parameters, zoals inflatie en groei, bevatten langetermijnvoorspellingen veelal een forse dosis giswerk.

Demografische evoluties laten zich wel met enige precisie op lange termijn voorspellen. En demografie heeft ook een impact op de woningmarkt. Hoe meer gezinnen, hoe meer woningen. Vanuit die optiek zit de vastgoedmarkt gebeiteld: in 2030 zijn we volgens de nieuwste federale bevolkingsvooruitzichten met ongeveer 12 miljoen, tegenover 10,7 miljoen vandaag.

Die bevolkingstoename is echter een te brute factor. “Het is belangrijk om ook de samenstelling van de bevolking te analyseren”, stelt Edwin Pelfrene, statistisch expert op de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). In de nota ‘Spanning & ontspanning op de woningmarkt in functie van de voorspelde demografische evolutie’ bekijkt hij de evolutie van leeftijdscategorieën.

Aan de vraagzijde is dat vooral de leeftijdscategorie tussen 20 en 40 jaar. Aan de aanbodzijde is de groei van de bevolking van 80 jaar en ouder cruciaal. Zij dragen door sterfgevallen en verhuis naar rust- of verzorgingstehuizen bij tot het vrijkomen van woningen.

Als die toename van 80-plussers sterker is dan die van de bevolking tussen 20 en 40 jaar, zal dat leiden tot een zekere ontspanning op de woningmarkt.” In de nota maakt hij de oefening voor de verschillende arrondissementen van ons land. De zwaarste demografische druk valt te verwachten in het Brusselse gewest.

De bevolking groeit er volgens verwachting met 25 procent tegen 2030. En – belangrijker – ook de woningzoekende leeftijdsgroep zal er sterk toenemen de komende jaren, al zet die aangroei niet langer door na 2020. Het aantal 80-plussers stijgt veel minder snel.

 • Met als gevolg dat we voor de komende twintig jaar een gespannen woningmarkt mogen verwachten.” Een andere belangrijke en duidelijke vaststelling is dat de demografische druk op de woningprijzen in 2030 doorgaans hoger ligt in Wallonië dan in Vlaanderen.
 • Vooral in de arrondissementen Borgworm, Neufchâteau en Virton is er opwaartse prijsdruk om demografische redenen te verwachten (zie kaart).

In Vlaanderen is er alleen in de arrondissementen Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Mechelen een matig positieve druk te verwachten. Aan de kust, maar ook in Limburg, lijkt de prijsdruk minimaal of zelfs negatief. Pelfrene benadrukt wel dat deze analyse niets zegt over de prijsevolutie op zich.

“Ze zegt alleen iets over de impact van demografie op de woningmarkt. En dé woningmarkt bestaat natuurlijk niet. Aan de kust bijvoorbeeld moet je een duidelijk onderscheid maken tussen de markt van appartementen en de gewone woningen.” Ook de voorbije jaren heeft ons land een aanzienlijke bevolkingsgroei gekend.

Maar Philippe Janssens gelooft niet dat die een grote bijdrage heeft geleverd aan de voorbije prijshausse. “Als je het aantal woongelegenheden naast het aantal huishoudens legt, dan stel je vast dat er in alle arrondissementen een overschot is aan woningen.” In Halle-Vilvoorde is de marge het kleinst.

 • In de kustgemeenten is ze het grootst, maar daar zorgen de tweede verblijven voor een vertekend beeld.
 • De demografische druk lijkt me in ieder geval niet zo acuut dat de bouwsector daar geen antwoord op kan bieden.
 • Tijdelijk kan die wel voor een krapte zorgen.” Bart Van Craeynest wijst nog op een ander demografisch fenomeen: de gezinsverdunning.
See also:  Wat Kost Een Postzegel 2023?

Het aantal eenoudergezinnen is de voorbije jaren sterk toegenomen en die trend lijkt nog niet voorbij. “Dat is juist”, zegt Pelfrene. “Maar ik denk dat de impact daarvan beperkt zal zijn. Ik verwacht eerder een afvlakking van die trend. We bereiken stilaan de benedengrens.

Tenzij we allemaal ‘singles’ worden.” Ogen de langetermijnperspectieven – vanuit demografisch oogpunt – vrij gunstig voor de waardeontwikkeling van residentieel vastgoed, dan ziet het economische plaatje op korte termijn er minder rooskleurig uit. Naast de sterke daling van de reële rente, heeft ook de gunstige conjunctuur voor dynamiek op de woningmarkt gezorgd.

In recessietijd moeten we vanuit die hoek weinig stimulansen verwachten. Een terugvallende economische groei heeft een directe impact op de beschikbare gezinsinkomens en zo ook op de aflossingscapaciteit. Met de toenemende werkloosheid verhoogt ook de kans op gedwongen verkopingen.

De boomperiode mag dan voorbij zijn, een crashscenario zoals in de VS acht Van Craeynest erg onwaarschijnlijk. “In landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Spanje was de groei van de vastgoedmarkt een zeepbel. Daar zie je nu structurele correcties. In ons land gaat het meer om een conjuncturele correctie.” Janssens roemt in dit verband de ‘brave’ Belgische fiscaliteit.

De beperkte aftrekbaarheid van de leninglasten (in combinatie met de hoge registratierechten) verklaart voor een deel de relatieve stabiliteit van onze woningmarkt. En ze heeft de prijzen laag gehouden. Janssens: “Kijk naar Nederland. De prijzen liggen er veel hoger en de vastgoedmarkt krijgt er klappen.

Als we hier het Nederlandse systeem invoeren, dan hebben we hier morgen Nederlandse prijzen. De hoge registratierechten dwingen ons ook om vastgoed op lange termijn te bekijken.” Toch had het IMF het over een overwaardering van 17 procent op de Belgische woningmarkt. En ING vindt een aanpassing van 16 procent in de komende jaren ‘een redelijke hypothese’.

Bart Van Craeynest merkt op dat een overwaardering ramen vrij moeilijk is. “Huizen zijn allicht aan de dure kant, maar mijn analyse suggereert dat de overwaardering duidelijk lager is. De sterke prijsstijgingen zijn voor een groot deel te verklaren. Zo heeft de fiscale amnestie in 2005 voor een toevloed van extra middelen gezorgd.

Geld dat voor een belangrijk deel naar vastgoed is gevloeid.” De Belgische woningmarkt heeft de voorbije jaren nog impulsen gehad. Zo wijst Janssens op de verlenging van de looptijden van de leningen. “Het is een klassieke kip-of-ei-discussie. Die langere looptijden zijn er zogezegd gekomen omdat de woningen te duur werden.

Ik ben ervan overtuigd dat het verlengen van de termijnen een prijsverhogend effect heeft gehad.” In Vlaanderen heeft ook de verlaging van de registratierechten van 12,5 naar 10 procent voor hogere woningprijzen gezorgd. Een dalende rente, sterke economische groei, langere looptijden, fiscale amnestie, lagere registratierechten Het is allemaal verleden tijd en grotendeels in de woningprijzen verrekend.

 • Is het dan toch definitief gedaan met de vastgoedhausse? Voor Vlaanderen verwacht Philippe Janssens nog wel een beperkte prikkel door de meeneembaarheid van de registratierechten.
 • Dat is in 2002 ingevoerd.
 • Jonge mensen die toen een eerste kleine woning hebben gekocht, gaan nu misschien stilaan beginnen uitzien naar iets groters.” Een nieuwe verlaging van de registratierechten of nieuwe fiscale voordelen kunnen de prijzen ook opwaarts stuwen.

En op zeer korte termijn behoort ook een beperkte rentedaling nog tot de mogelijkheden. “Maar als er voldoende signalen zijn dat de recessie voorbij is, zal de ECB de rente optrekken. Kwestie van de inflatie onder controle te houden”, zegt Van Craeynest.

 • Janssens vraagt zich af in hoeverre de lagere langetermijnrente zich nog wel zal vertalen in lagere hypotheekrentes.
 • Want als de banken terug moeten naar het klassieke bankiersmodel, en dus niet meer kunnen verdienen aan allerlei afgeleide producten, dan zullen ze hun winst moeten halen uit de verschillen tussen spaar- en leenrentes.

Ze zullen de hypothecaire rente dan misschien moeten optrekken. Dat is een gevaar.” Op dit ogenblik is het bij de centrale banken alle hens aan dek om het deflatiespook te verjagen. Een dreiging die ook de woningmarkt danig zou verlammen. Van Craeynest: “Echte deflatie is rampzalig voor de hele economie en dus ook voor de woningmarkt.

 1. De economische terugval zou er ongetwijfeld voor zorgen dat eigenaars in de problemen komen.
 2. En dan beland je in een Amerikaans scenario met gedwongen verkopen en een terugvallende vraag.
 3. Bovendien blaast deflatie de hypotheekschulden ook op.” De recentste cijfers, met dalende prijzen in het laatste kwartaal van 2008, tonen eigenlijk al een soort deeldeflatie op de woningmarkt.

Dreigt het gevaar dan niet dat kandidaat-kopers de aankoop van een woning uitstellen, met nieuwe prijsdalingen als gevolg? Dat uitstelgedrag heb je op de woningmarkt minder. Elke woning is immers uniek. Dus als er een woning vrijkomt die de kandidaat-kopers aanstaat, zullen ze toch niet te lang mogen twijfelen.

En, merkt Van Craeynest op, “kandidaat-kopers zullen ook willen profiteren van de lage rente.” Philippe Janssens vreest tot slot dat ook de nieuwe houding van de banken remmend kan werken op de woningmarkt. “De banken hebben de voorbije jaren een zeer soepele houding aangenomen. Tot 100 procent lenen was geen enkel probleem.

Maar die vlieger gaat niet meer op. Dat betekent dat mensen opnieuw eerst wat zullen moeten sparen voor ze een woning kunnen kopen. Dat kost tijd en het zal de markt de komende jaren vertragen.” Bron: Trends : Hoeveel is uw woning waard in 2030?

Is de huizenmarkt een zeepbel?

Consument ziet zeepbelvorming op Nederlandse woningmarkt De huidige prijsstijging op de huizenmarkt doet meer dan de helft van de consumenten denken aan zeepbelvorming. Toch is er in Nederland – gemiddeld genomen – geen sprake van een zeepbel, aldus het ING Economisch Bureau.

De huidige prijsstijging op de huizenmarkt doet meer dan de helft van de consumenten denken aan zeepbelvorming. Toch is er in Nederland – gemiddeld genomen – geen sprake van een zeepbel, aldus het ING Economisch Bureau. Het prijsniveau ligt nog altijd ruim onder het niveau van voor de crisis en de sterke groei van de huizenprijzen is een logisch gevolg van fundamentele factoren.

Voorbeelden zijn de aanhoudend lage rente, de sterke inkomensgroei en achterblijvende nieuwbouw. De prijsstijging wordt bovendien niet gedreven door sterk stijgende kredietverstrekking. Amsterdam is een verhaal apart.

Hoe lang blijven de huizenprijzen nog stijgen?

Huizenprijzen weer omhoog in 2024 dinsdag 23 mei 2023, 08:07 – #huizenmarkt #hypotheek Jos zegt: prijzen mogen nog 10% omlaag Vorige week een opmerkelijk artikel in de Telegraaf over de huizenprijzen. We leven nu in mei 2023 en er wordt al een voorspelling gedaan voor het jaar 2024. De, Tenminste: volgens vastgoedadviesbureau CBRE.

Wat gebeurt er als de huizenmarkt instort?

Huizenprijzen stijgen door. Wat zijn de risico’s? Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 ANP NOS Nieuws • donderdag 7 oktober 2021, 16:36

Lisa Schallenberg redacteur Economie

Lisa Schallenberg redacteur Economie

Ook in de zomer hard door en het einde lijkt nog niet in zicht. Goed nieuws voor huizenbezitters, van wie het huis opnieuw fors meer waard is geworden. Maar de economische onderzoeksinstituten in Nederland en buitenland zijn er al langere tijd niet gerust op.

Want hoewel de prijzen nu hard omhoog gaan, kunnen ze ook een keer weer naar beneden gaan. Het lijkt ver weg in een tijd met lage rente en een woningtekort, en geen van de economische instituten in Nederland voorspelt dat de prijzen gaan dalen. Maar keer op keer wijzen onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) wel op de risico’s van de stijgende prijzen.

Wie in 2009 een eigen huis had, heeft het meegemaakt: de forse daling van de huizenprijzen door de financiële crisis. “Het risico op zo’n forse prijsdaling is nu kleiner dan toen”, zegt Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Maar het risico is er wel, zegt hij. “Prijsstijgingen van bijna 20 procent zijn ongelooflijk. Dat kan niet nog een paar jaar zo door blijven gaan, op een gegeven moment gaat het sowieso afvlakken. En het is ook gewoon mogelijk dat er een daling komt.” Kunnen de prijzen überhaupt wel gaan dalen als er zo’n tekort aan woningen is? Volgens, waaronder DNB, zijn huizen niet alleen zo duur geworden door een tekort.

Het komt volgens DNB vooral doordat we veel willen en kunnen betalen voor een huis: de leennormen zijn ruim en huiseigenaren krijgen een subsidie in de vorm van de hypotheekrenteaftrek. “De woningnood is voor een deel financieel van aard”, zegt ook Bezemer.

 1. Het zijn de hoge hypotheken die de huizenprijzen mee opstuwen.
 2. Als de grens bereikt wordt van wat mensen kunnen lenen dan zouden de prijzen kunnen omslaan.” Mensen realiseren zich dat niet altijd, maar een koophuis gaat gepaard met een vermogensrisico Carola de Groot, econoom RaboResearch Als je kijkt naar het verleden zijn het vaak externe schokken die zo’n prijsdaling veroorzaken, bijvoorbeeld de oliecrisis in de jaren ’70 en de financiële crisis in 2008.

“Mensen realiseren zich dat niet altijd, maar een koophuis gaat gepaard met een vermogensrisico”, zegt Carola de Groot, econoom bij RaboResearch. “Voor nu zien wij geen factoren die wijzen in de richting van een daling, maar tegelijkertijd is er ook geen garantie dat de huizenprijzen nooit meer gaan dalen.” Mochten de prijzen, om wat voor reden dan ook, toch gaan dalen dan is dat voor mensen die nu al veel overwaarde hebben een minder groot probleem, vertelt De Groot.

Zij hebben een buffer voordat het huis onder water komt te staan. Maar voor starters kan het een ander plaatje zijn. Het hangt er net vanaf wanneer je instapte.” Starters hebben vaak een maximale hypotheek, schetste DNB dit, En de financieringslasten voor een gemiddelde koopwoning bij starters zijn nu vergelijkbaar met het niveau van vlak voor de huizenmarktcrisis.

“Dat betekent dat je maandelijks fors hogere maandlasten hebt, en dus ook minder ruimte om te sparen voor financiële tegenvallers”, vertelt De Groot. Van een aanzienlijk deel van de starters lijkt het er zelfs op dat ze een hogere hypotheek afsluiten dan strikt genomen verantwoord is, concludeerde de Autoriteit Financiële Markten,

“Als je risicovoller leent, betekent het dat je eerder in de problemen kan komen als het economisch minder goed gaat”, zegt De Groot. “Als je je baan verliest, bijvoorbeeld, kun je misschien de hypotheek niet meer opbrengen en is de kans op een restschuld groter.” In vergelijking met 2008 zijn deze kwetsbare groepen wel kleiner, zei het CPB dit,

Ook als mensen gewoon in hun huis kunnen blijven wonen zijn er economische gevolgen als hun huis minder waard wordt. In de vorige crisis hebben we gezien dat mensen vaak gaan bezuinigen wanneer hun hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Met alle gevolgen van dien.

Daarom noemt De Nederlandsche Bank een eventuele daling van de huizenprijzen ook een systeemrisico”, zegt Bezemer. “Als de huizenprijzen dalen dan zie je in de hele economie gevolgen: mensen geven minder geld uit, daar hebben bedrijven last van, en uiteindelijk kan dat ook overslaan naar banken.” De prijsstijgingen worden dus gefinancierd met leningen.

Dat lijkt op een piramidespel, en op lange termijn is dat niet houdbaar. Dirk Bezemer, hoogleraar Economie Rijksuniversiteit Groningen Bezemer is er niet gerust op. “Als jouw huis twee ton in waarde is gestegen, dan lijkt het misschien alsof je twee ton rijker bent geworden.

Maar daarvoor moet iemand anders twee ton extra lenen. De prijsstijgingen worden dus gefinancierd met leningen. Dat lijkt op een piramidespel, en op de lange termijn is dat niet houdbaar.” De prijsstijging moet gecontroleerd worden afgeremd, zegt hij. Bijvoorbeeld door het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, en door strengere hypotheekeisen waardoor mensen maximaal 90 procent van de waarde van de woning kunnen lenen, in plaats van 100 procent.

Ondanks de zorgen over de woningmarkt ziet De Groot nu geen indicaties dat de prijzen binnenkort gaan dalen. “Sterker nog, vanwege de lage rente en economische vooruitzichten verwachten we dat huizen dit jaar ruim 14 procent duurder worden dan in 2020.

Wat doet de woningmarkt in 2023?

Banken: dit jaar nog lagere huizenprijzen, volgend jaar stabilisatie Rabobank verwacht dat de bodem van de huizenmarkt in zicht is. – Foto: Canva De huizenprijzen gaan vooral dit jaar fors omlaag, waarna ze in 2024 stabiliseren. Dat stelt Rabobank deze week in haar kwartaalbericht over de woningmarkt.

 • Ook ABN Amro verwacht vooral nog dit jaar lagere woningprijzen, meldt de bank in de Vastgoedprognose 2023-2024.
 • De Rabobank gaat uit van een daling van de huizenprijzen van 7,5% voor 2023.
 • Volgend jaar zal dat ongeveer 1,5% zijn.
 • De bank verwacht daarmee dat de prijzen gaan stabiliseren.
 • ABN Amro rekent op een prijscorrectie van 10,5% voor woningen in 2023 en voor volgend jaar een daling van de huizenprijzen met 3%.
See also:  Welke Week Is Het 2023?

Oorzaken van de lagere huizenprijzen zijn de hoge inflatie en rentestijgingen. Kopers kunnen minder uitgeven aan een woning door allerlei gestegen kosten en door de hogere hypotheekrente.

Zou ik ooit nog een huis kunnen kopen?

UPDATEHet wordt voor huizenkopers met een modaal inkomen (38.000 euro) steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Slechts 1 procent van het woningaanbod is nog te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

Wat verandert er in 2023 als je een huis koopt?

2. Renovatieplicht en renovatiepremies – Sinds 1 januari 2023 is er de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Dit wil zeggen dat alle woningen en appartementen die na deze datum worden aangekocht en een EPC-label van E of F hebben, verplicht gerenoveerd moeten worden binnen de 5 jaar na aankoop.

 1. Na de renovatie moeten deze gebouwen minstens een label D hebben.
 2. Wanneer dit label niet op tijd wordt behaald, kan er een administratieve geldboete volgen tussen de 500 en 200.000 euro.
 3. Daarna wordt er een nieuwe termijn vastgelegd waarbinnen u het label moet behalen.
 4. Om een dergelijke renovatie te kunnen uitvoeren, voorziet de overheid aan financiële steun in de vorm van renovatiepremies.

Een voorbeeld hiervan is de EPC-labelpremie. Deze krijgt u wanneer u uw woning binnen de termijn van 5 jaar succesvol renoveert, en bijgevolg het EPC-label verbetert. De grootte van deze premie is afhankelijk van het gebouw en hoe groot de verbetering van het label is.

 1. Is de nieuwe score een B-label? Dan krijgt u maximaal 3.750 euro voor een woning, of maximaal 2.500 euro voor een appartement.
 2. Is de verbetering nog groter en bekomt u een A-label? Dan mag u een premie van maximaal 5.000 euro voor een woning of 3.750 euro voor een appartement verwachten.
 3. Een andere overheidsmaatregel om renovaties te ondersteunen, is deze van de verbouwlening.

Deze bestaat al langer, bekend onder de naam renteloze energielening. Vanaf 2023 wordt het maximaal te lenen bedrag opgetrokken van 15.000 euro naar 60.000 euro met een maximum afbetaaltijd van 25 jaar. Niet iedereen kan aanspraak maken op deze verbouwlening.

Hoeveel eigen geld nodig huis kopen 2023?

Hoeveel eigen geld heb je nodig om een huis te kopen in 2023? In 2023 kan jij 100% van de woningwaarde lenen als hypotheek. Alle kosten die boven deze waarde komen, betaal je uit eigen zak. Zo zijn de kosten koper (k.k.) voor eigen rekening, wat gemiddeld neerkomt op 2,5% – 5% van de woningwaarde.

Maar ook het bedrag dat je overbiedt, betaal je met eigen geld. Hoeveel geld je moet hebben om een huis te kopen, hangt dus onder andere af van de woningwaarde, of je overwaarde vanuit een vorig huis meeneemt en of je gebruik mag maken van de vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Sta je op het punt een huis te kopen en wil jij weten hoeveel eigen geld nodig hebt? Klopt gerust aan bij Promovendum.

Wij berekenen precies hoeveel eigen geld je moet inbrengen in jouw specifieke situatie. Laat je gegevens achter voor een of bel zelf met, : Hoeveel eigen geld heb je nodig om een huis te kopen in 2023?

Wat veranderd er in 2023 als je een huis koopt?

7. ‘Jubelton’ voor eigen huis verdwijnt – In 2023 mag iedereen je eenmalig maximaal €28.947 schenken voor je eigen huis. Dit was in 2022 nog € 106.671 (‘jubelton’). Je mag het bedrag gebruiken voor de aankoop van een huis, maar ook voor aflossing van je hypotheek of afkoop van erfpacht. Dat mag alleen als jij of je partner niet ouder is dan 40 jaar.

Wat is het beste moment om een huis te kopen?

In de rubriek ‘Funda geeft antwoord’ beantwoorden we elke maand een vraag van een makelaar. Deze maand een vraag die regelmatig aan ons wordt gesteld: wat is de beste maand om een huis te verkopen of te kopen? We doken in de data en zochten het uit. Is het gunstiger om een huis te kopen in juli of in december? En kan een verkoper die een zo hoog mogelijke prijs wil beter wachten tot het voorjaar, of maakt de tijd van het jaar niets uit? Om erachter te komen of er zoiets als een seizoenseffect bestaat, keken we naar alle bestaande woningen en appartementen die in de laatste vijf jaar via funda zijn verkocht: in totaal bijna een miljoen objecten.Nu zijn de huizenprijzen enorm gestegen: in vijf jaar tijd is de gemiddelde prijs per vierkante meter in Nederland bijna verdubbeld.

 1. Om een goede vergelijking tussen maanden te kunnen maken, hebben we deze trend losgekoppeld van mogelijke seizoenseffecten.
 2. De stijgende huizenprijzen zouden anders een vertekend beeld geven in de analyse.
 3. Vervolgens hebben we eerst onderzocht wat het het beste moment is om te verkopen.
 4. Hiervoor hebben we gekeken naar het moment waarop een huis werd geplaatst op funda en naar de uiteindelijke transactieprijs.

We zien dan een jaarlijks terugkerend patroon, waarbij de hoogste transactieprijs per vierkante meter steeds in mei ligt. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt dan gemiddeld 46 euro boven de trend, De slechtste maand om een woning aan te bieden is december. Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 Het beste moment om te verkopen is in mei: dan ligt de transactieprijs per vierkante meter het hoogst Dan de cijfers voor kopers. In welke maand slepen zij de beste deal uit de huizenmarkt? Hiervoor vergeleken we het moment waarop een huis gekocht w erd met de uiteindelijke transactieprijs. Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 Het beste moment om een huis te kopen is in februari funda product

Is het de moment om te kopen?

Zijn er minder kopers op de vastgoedmarkt? – Ja, er is een afkoeling op de markt. Hoe hoger de rentevoeten, hoe moeilijker het wordt voor potentiële kopers om de vastgoedmarkt te betreden. Een voorbeeld: de vaste rentevoet voor een lening met een looptijd van 20 jaar is dit jaar gestegen van gemiddeld 1,35% in januari tot 2,70% vandaag.

Op een gemiddelde lening van 200.000 euro betaal je dus 13% meer! De woningmarkt vertraagt door de sterke stijging van de rentevoeten, de onzekerheid van de stijgende energiekosten en de prijs van uw boodschappenkarretje. We hebben automatische loonindexering om de stijgende kosten van levensonderhoud op te vangen, maar veel mensen zullen daar pas in januari 2023 van profiteren.

Notarissen en makelaars bevestigen dat er minder bezoeken zijn en minder aanbiedingen om huizen te kopen. Minder gegadigden voor een woning is natuurlijk een goede zaak als je wilt kopen. Ook het volume van de kredietaanvragen is gedaald, met ongeveer 15% ten opzichte van 2021.

Hoelang staat een huis te koop 2023?

Hoe lang staat een huis gemiddeld te koop in 2023? – Met minder bezichtigingen én minder biedingen is het logisch dat huizen in 2023 langer te koop staan dan voorheen. Begin vorig jaar was de doorlooptijd bij verkoop gemiddeld nog 40 dagen en een jaar later is deze meer dan verdubbeld naar ruim 80 dagen.

 • In regio’s zoals Noord- en Oost-Nederland ligt deze doorlooptijd bovendien nog hoger.
 • Wil jij je huis ondanks de afgenomen belangstelling van kopers toch snel en winstgevend verkopen? Uit onafhankelijke cijfers blijkt dat bepaalde verkoopmakelaars in jouw regio huizen sneller en winstgevender verkopen dan collega’s.

Vul gratis het formulier hieronder in en ontvang vrijblijvend offertes van de best presterende makelaars in jouw buurt.

Hoeveel overbieden op huis 2023?

Hoeveel procent moet ik gemiddeld overbieden? – Het bedrag dat je moet overbieden om jouw droomwoning te kopen, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de lokale huizenmarkt, de vraag en het aanbod en de populariteit van de buurt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is overbieden in 2023 lang niet altijd noodzakelijk.

Hoeveel biedingen per bezichtiging 2023?

Hoeveel biedingen zijn per woning gemiddeld? – Niet alleen het aantal bezichtigingen, maar ook het aantal biedingen is in de afgelopen jaren afgenomen. Daar waar er in 2021 gemiddeld nog 6 keer op een woning werd geboden, kun je als verkoper in 2023 nog ‘slechts’ 3 biedingen verwachten.

 • Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat kopers tijdens het bieden minder hevig met elkaar hoeven te concurreren.
 • In dat licht is het niet verrassend dat overbieden tegenwoordig niet meer de norm is.
 • Begin vorig jaar bood maar liefst 80% van de kopers nog (ruim) boven de vraagprijs.
 • Een jaar later is die situatie compleet omgedraaid.

Inmiddels brengt bijna 80% van de kopers een openingsbod uit dat gelijk aan of zelfs juist onder de vraagprijs ligt.

Hoeveel overbieden januari 2023?

Woningmarkt 2023: meer keuze voor kopers – Huis & Hypotheek Ondanks de hogere hypotheekrente is er goed nieuws voor iedereen die graag wil verhuizen. De huizenprijzen dalen en er is meer keuze voor kopers. Een huis kopen in 2023 behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Zeker als je je oude, lage hypotheekrente mee kunt verhuizen naar je nieuwe woning. Kopers zijn voorzichtiger door de stijging van de energieprijzen, hoge inflatie en gestegen, Hierdoor staan er meer woningen te koop. De signaleert dat het woningaanbod in het vierde kwartaal 2022 meer dan verdubbeld is ten opzichte van het vierde kwartaal 2021.

Voor iedereen die nog wel op zoek is naar huis, is er dus weer wat te kiezen. Naast het grotere aanbod werkt ook de huizenprijs mee. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning naar 407.000 euro. Dit is een daling van 3,7% ten opzichte van het derde kwartaal 2022.

 1. Vooral in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zijn de prijzen lager dan een kwartaal eerder.
 2. Deskundigen verwachten dat de woningmarkt in 2023 verder zal afkoelen.
 3. Op een krappe woningmarkt is het vaak dringen om een huis te bemachtigen.
 4. De vraag naar woningen is groot en het aanbod ervan blijft achter.

Afgelopen jaar stonden potentiële kopers letterlijk in de rij om het huis van hun dromen te kunnen bezichtigen. Vooral bij gewilde huizen in fijne buurten was het dringen geblazen. Om het huis na bezichtiging ook daadwerkelijk te kunnen bemachtigen, moest er vaak (flink) overboden worden.

 1. In 2023 is er weer meer te kiezen én hoef je niet meer zo veel boven de vraagprijs te betalen.
 2. In veel gevallen is overbieden niet nodig en kan er weer ouderwets over de prijs onderhandeld worden.
 3. Als je graag wilt verhuizen, zijn er genoeg redenen om in 2023 op zoek te gaan naar een woning.
 4. Maar voor je dat doet, doe je er verstandig aan je eerst te verdiepen in de hypotheek van je huidige woning.

Heb jij jouw oude hypotheek in het verleden tegen een lage rente afgesloten? Dan kan het zijn dat je deze lage hypotheekrente mee kunt nemen naar een nieuwe woning via de, Hierdoor kan je leencapaciteit tot 50.000 euro hoger zijn dan de leencapaciteit van huizenkopers die hun oude rente niet mee kunnen verhuizen.

Hoeveel overbieden februari 2023?

Overbieden is verleden tijd: zo hard daalt de doorsnee verkoopprijs ten opzichte van de vraagprijs op de huizenmarkt

Overbieden op de huizenmarkt is verleden tijd, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Ortec Finance. Bijna een jaar lang, van augustus 2021 tot juni 2022, lag de mediane transactieprijs ongeveer 10 procent boven de vraagprijs. Sinds februari dit jaar wordt gemiddeld gezien op geen enkel type woning meer overboden. Lees ook:

Het kon huizenkopers lange tijd niet gek genoeg. In 2021 werd bijna driekwart van de huizen boven de vraagprijs verkocht, zo het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen jaar. In het wisselde zelfs 4 op de 5 woningen voor meer dan de vraagprijs van eigenaar. Wat Doet De Huizenmarkt In 2024 Bron: Ortec Finance, bewerking BI Bovenstaande grafiek van adviesbureau toont de verhouding tussen de doorsnee verkoopprijs en de doorsnee vraagprijs op de huizenmarkt. Hierbij is gekeken naar verschillende segmenten zoals appartementen (lichtblauwe lijn), hoekwoningen (oranje lijn), tussenwoningen (groene lijn), twee-onder-een-kap (grijze lijn) en vrijstaande woningen (donkerblauwe lijn).

Worden woningen in een bepaald segment in doorsnee boven de vraagprijs verkocht, dan beweegt de procentuele waarde op de verticale as van de grafiek in de plus. Als woningen onder de vraagprijs van de hand gaan, dan duikt de procentuele waarde in de min. Te zien valt dat er bijna een jaar lang, van augustus 2021 tot juni 2022, flink overboden werd.

De mediane transactieprijs lag toen tot 10 procent boven de vraagprijs. Halverwege vorig jaar is de daling ingezet. Sinds februari 2023 wordt gemiddeld gezien op geen enkel type woning meer overboden. De mediane transactieprijs bij vrijstaande- en twee-onder-een-kapwoningen ligt zelfs onder de vraagprijs.