FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wat Gaan De Energieprijzen Doen In 2024?

Verwachting energieprijzen in 2024 Mijn verwachting voor 2024 is een stabiele gasprijs rond de € 50, – per mWh.

Zullen de energieprijzen terug dalen?

Update ontvangen? – Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de energiemarkt? Meld je dan aan voor de Energie Prijs Alert. We mailen je maximaal 3x per maand en je kunt je altijd onderaan de e-mail afmelden. De grote vraag die vaak wordt gesteld: zal de energieprijs nog stijgen? Vanaf januari 2023 dalen de energieprijzen weer.

De verwachting is dat de energieprijs dit jaar zal blijven dalen. Zo zal de kale gasprijs op de beurs waarschijnlijk fluctueren tussen de 30 en 60 euro per megawattuur. Wat betekent dit voor de stroomprijs en gasprijs per huishouden? Gemiddeld komt deze berekening neer op een variabele energieprijs van ongeveer 1,30 euro per m3 voor gas en 0,35 euro per kWh voor stroom (inclusief belastingen).

Een termijnbedrag is het bedrag dat een leverancier maandelijks bij je in rekening brengt. Dit bedrag is vrij nauwkeurig ingeschat door je leverancier op basis van verbruik uit het verleden en/of je geschatte verbruik. Aan het einde van het contractjaar ontvang je een eindafrekening.

Daarop staan de kosten van je daadwerkelijke verbruik. De betaalde termijnbedragen worden hiervan afgetrokken. Je ziet op deze nota dus of je moet bijbetalen of dat je een bedrag terugkrijgt van je energieleverancier. Het termijnbedrag wordt bepaald door jouw (nieuwe) energieleverancier, Zij maken een schatting van jouw verbruik en bepalen op basis daarvan de hoogte van het termijnbedrag.

Hierbij wordt gekeken naar het verbruik van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. Ga je verhuizen en dus een energiecontract aanvragen voor een nieuw adres? Dan wordt er gekeken naar het historisch verbruik op je nieuwe adres. Dat kan erg afwijken van jouw eigen schatting of verbruik op een vorig adres.

Bijvoorbeeld door een verandering van de woonsituatie (groter of kleiner huis), woonsamenstelling (meer of minder personen) of het verbruik van een vorige bewoner. Ben jij het niet eens met jouw termijnbedrag? Neem dan contact op met je leverancier. Zij zullen jou dan informeren over de mogelijkheden om het termijnbedrag aan te passen.

Als je zekerheid wilt over je energiekosten, dan kun je het beste kiezen voor een vast tarief. Je betaalt dan een vaste energieprijs tot je contract afloopt. Hierdoor kun je niet profiteren van prijsdalingen in de markt, maar sta je ook niet voor verrassingen als de energieprijzen stijgen.

 1. Als je kiest voor een variabel tarief, kun je wel profiteren van schommelingen in de markt.
 2. Houd er dan wel rekening mee dat als de marktprijzen stijgen, jouw energieprijs ook stijgt.
 3. In de meeste gevallen wijzigen variabele tarieven twee keer per jaar.
 4. Soms gebeurt het per kwartaal.
 5. Ijk hier goed naar voordat je je energiecontract afsluit.

Dit om verrassingen te voorkomen. Gasregiotoeslag is een extra toeslag die je betaalt per verbruikte kubieke meter gas. Dit bedragt brengt je leverancier in rekening om gas bij je thuis afgeleverd te krijgen. Over het algemeen geldt dat hoe verder je van Groningen woont, hoe hoger je gasregiotoeslag is.

Hoe lang gaan de energieprijzen nog stijgen?

Hoe zullen de energieprijzen in 2022 evolueren? – Hoe ernstig zijn de prijsstijgingen en wat is de verwachting voor de energieprijzen in 2022? Een overzicht:

Eerdere bekendmaking van tarieven van energieleveranciers in 2022 : om ervoor te zorgen dat mensen op tijd hun keuze voor een leverancier kunnen maken zullen de tarieven eerder bekend zijn dan normaal. Capaciteitstarief : vanaf midden 2022 betaal je een deel van je nettarieven op basis van je piekverbruik in plaats van je afname van het net in kWh. Kortom, hoe meer je je stroompieken afvlakt, hoe minder nettarieven je betaalt. Je gebruikt dus best niet te veel energieverslindende apparaten op hetzelfde moment. Maatregelen van de overheid : de federale overheid reikt een verwarmingspremie van € 100 uit aan alle huishoudens (ongeacht het type verwarming). Daarnaast geldt een tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% op zowel gas als elektriciteit. Die geldt tot 30 september 2022, maar kan worden verlengd als de energieprijzen zo hoog blijven. Die maatregelen wegen echter slechts deels op tegen de torenhoge energiekosten op dit moment. Stijging van prijzen zet zich door : gezien de schaarste van gas waarschijnlijk zal aanhouden, zullen de energieprijzen in 2022 blijven stijgen. Een zachte winter zou de prijsstijging wat beperken, maar dit is natuurlijk niet te voorspellen. Hoe hoog je energierekening zal zijn, weten we pas als energieleveranciers begin volgend jaar hun tarieven bekend maken. Tegemoetkoming energiebesparende maatregelen : Europese lidstaten zullen volgend jaar extra geld stoppen in subsidies en premies voor energiebesparende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen, isolatie, Dit zijn ideale methoden voor consumenten om hun kosten zélf te drukken.

See also:  Wanneer Is Het Kerst 2022?

Hoe kan ik actie ondernemen? Als consument tref je best zelf energiebesparende maatregelen om de energiekosten te drukken. Isoleren (meer info hieronder) is en blijft daarbij de meest interessante investering. Let op, aangezien de energieprijzen naar verwachting zullen blijven stijgen, isoleer je dus beter nu dan later.

Is er in 2024 ook een prijsplafond?

Foto: ANP/ Rob Engelaar. Het prijsplafond voor energie, dat nu nog voor alle huishoudens geldt, verdwijnt in 2024. Het kabinet Rutte wil vanaf 2024 alleen kwetsbare huishoudens steun gaan bieden.

Zal de gasprijs ooit weer dalen?

Ontwikkeling gasprijs 2023 – De gasprijzen zijn per vandaag (25 mei) bijna drie keer lager dan begin 2023. Wat Gaan De Energieprijzen Doen In 2024 De forse daling lijkt erop te wijzen dat we weer terugkeren naar het ‘oude normaal’ – rond de 15 a 17 euro per MWh, of ongeveer 15 cent per kuub. Als dat gebeurt kan het tarief voor huishoudens weer onder de 90 cent per m3 uitkomen.

Wat gaat de gasprijs doen deze winter?

Tips om te besparen op je gasrekening – Er is een grote kans dat de gasprijzen in 2023 nog hoog zullen blijven. Verbruik jij veel gas, dan kan dit leiden tot een hoge gasrekening. Je hebt zelf weinig invloed op de prijs die je betaald voor een kuub gas.

Wel kun je je gasrekening laag houden door te besparen op je gasverbruik, Hier kun je vandaag al mee beginnen door je verwarming lager te zetten, tochtstrippen te plaatsen of je douchekop te vervangen voor een energiezuinige douchekop. Je kunt ook een stap verder gaan door het laten plaatsen van een goede isolatie en/of het laten installeren van een warmtepomp,

Maar waar kun jij nou het beste mee beginnen? Dit vertellen we je graag tijdens een persoonlijk energieadvies, Wil je eerst nog meer tips lezen om gas te besparen? We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Wat Gaan De Energieprijzen Doen In 2024

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

Wat verandert er op 1 januari 2023 voor werkgevers? –

 • 10-01-2023
 • Deel dit artikel
  •  Facebook
  •  Twitter
  •  LinkedIn
  •  WhatsApp

HR Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal dit jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere nieuwigheden kunnen een grote impact hebben voor Belgische werkgevers. Een overzicht van Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch expert bij SD Worx, over wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

In 2023 worden heel wat veranderingen verwacht, bijvoorbeeld met betrekking tot bedrijfswagens of andere recente budgettaire maatregelen, aldus Jean-Luc Vannieuwenhuyse. “Het is van belang dat er wordt geanticipeerd op deze veranderingen en dat onze ondernemingen die veranderingen duidelijk begrijpen, zodat ze correct worden toegepast.” 1.

Afbouw fiscaal gunstregime bedrijfswagen Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen op het vlak van bedrijfswagens. Dit met het oog op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2023 zijn nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar.

 • Vanaf juli 2023 dooft de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028.
 • Voor wagens die de werkgever aanschaft vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO²-solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de CO²-uitstoot van de wagen.2.
 • Uitbreiding geboorteverlof Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v.15 dagen,

Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt de werknemer het normale loon. Vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds.3. Verlenging tijdelijke energiewerkloosheid De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid energie is verlengd tot 31 maart 2023,

Het gaat om een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die geldt sinds 1 oktober 2022. Ze kan enkel ingeroepen worden door energie-intensieve bedrijven. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken,4. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken Werkgevers die, in vergelijking met andere bedrijven, veel meer langdurig zieke werknemers hebben, moeten vanaf 2023 een extra RSZ-bijdrage betalen.

De nieuwe wetgeving geldt al sinds 1 januari 2022. Maar gezien de r eferteperiode van 4 kwartalen, kan de RSZ de bijdrage pas in 2023 effectief innen.5. Dagen van telewerk in een andere EU-lidstaat: uitbreiding van de gunstige socialezekerheidsregeling Tot 30 juni 2023 zal de RSZ geen rekening houden met telewerkdagen in het woonland om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

 1. Werken uw werknemers nog gedeeltelijk thuis in een EU-lidstaat? Dan hoef je niets te doen aan de sociale zekerheid,
 2. De inkomsten uit de gewerkte dagen blijven ten minste tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.1 6.
 3. Snellere inzetbaarheid bij ontslag met een minimale opzegtermijn van 30 weken Vanaf 1 januari 2023 zullen werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en die recht hebben op een opzegtermijn van ten minste 30 weken, gebruik kunnen maken van allerlei maatregelen om sneller een baan te vinden.
See also:  Wanneer Gaat De Klok Vooruit 2022?

Denk aan outplacement, coaching of training. Dit is een toegestane afwezigheid van het werk met behoud van loon, zonder extra kosten voor de werkgever. Deze maatregel is een rechtstreeks gevolg van het werkgelegenheidsakkoord. Bij ontslag met ontslagvergoeding moet de werknemer wel beschikbaar blijven voor inzetbaarheidsmaatregelen,

 1. Deze verplichting geldt zolang de werknemer geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent.7.
 2. Opname van het recht op ontbinden van een CAO of arbeidsreglement Bedrijven met t en minste 20 werknemers moeten overeenkomsten sluiten over het recht om de verbinding te verbreken.
 3. Dat kan door middel van een CAO of het arbeidsreglement.

Concreet gaat het om praktische regelingen, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rust- en vakantieperioden en opleidings- en bewustmakingsmaatregelen voor werknemers en leidinggevenden. Aanvankelijk hadden ondernemingen tot 1 januari 2023 de tijd om deze formaliteiten te vervullen.

 • De wetgeving is echter pas laat in het najaar van 2022 in werking getreden, zodat de administratie drie maanden uitstel verleent.
 • Bedrijven hebben tot 1 april 2023 de tijd.8.
 • Nieuwe opleidingsverplichtingen De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsverplichtingen.
 • Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt vanaf 2023 de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken.

Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Heb je minstens 10 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer ook in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

 1. Heb je minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar.
 2. Het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht.
 3. Je medewerker is dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen.9.
 4. Nieuw loonplafond bij Vlaams opleidingsverlof Via opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens de werkuren een goedgekeurde opleiding volgen met behoud van hun normale salaris, tot een bepaald maximum.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit maximum 3.170 euro. Vanwege de hoge inflatie is dit bedrag inmiddels aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat van 1 september tot en met 31 december 2022 het loonplafond 3.170 euro blijft.

Van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 wordt dit plafond verhoogd tot 3.364 euro.10. De arbeidsdeal: specifieke regelgeving voor platformwerkers Een werkgever in de platformeconomie en de platformwerker moeten vanaf 1 januari 2023 rekening houden met verschillende nieuwe criteria om te bepalen of de platformwerker een werknemer of een zelfstandige is.

Wat wordt verwacht in 2023, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

 1. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor sociale fraude 10 i.p.v.7 jaar.
 2. In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen en voor het derde en vierde trimester krijgen ze gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen, tot 2025.
 3. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de bijzondere activeringsbijdrage tot 20% voor alle min-60-jarigen. Bedrijven die er vaak gebruik van maken, betalen bovendien een hogere bijdrage.
 4. Wie uitzendkrachten inzet, kan vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage krijgen als hij per semester 40 keer of meer eenzelfde uitzendkracht tewerkstelt met opeenvolgende dagcontracten.
 5. Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexijobbers terecht in een aantal nieuwe sectoren: de zorg (PC 223), cultuur (PC303.03), evenementen (PC 304) en landbouw (PC 330).
 6. Vanaf 1 januari 2023 geldt een hogere werkgeversbijdrage voor SWT. De bijdragevoet wordt vermenigvuldigd met 1,047 (1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024).
 7. Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2023 max.600 uren gunstige uren presteren.
 8. Het fiscale gunstregime voor auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 ingeperkt, zowel het toepassing bied als het maximale grensbedrag.
 9. De extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. Zo wil de overheid gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen stimuleren om bij te springen in de zorg.
 10. De federale regering zet de hand op de knip in de uitkering voor werknemers die in 2023 tijdskrediet opnemen.
 11. Bedrijven die in 2022 goede resultaten boekten, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Onder welke vorm en voorwaarden de premie er komt, is op dit moment nog onduidelijk.
See also:  Wanneer Wie Is De Mol 2023?

Terug naar overzicht

Hoe lang loopt het prijsplafond?

Vrijwel alle Nederlanders krijgen in 2023 te maken met het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Maar dit prijsplafond keert in 2024 niet meer terug. Sigrid Kaag, minister van Financiën, benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Wat betekent het voor u zodra het prijsplafond in 2024 niet meer van kracht is? En heeft het zin om over te stappen of weer een vast energiecontract af te sluiten?

Is het verstandig om je energie vast te zetten?

Energieprijs vastzetten voor 1 of voor 3 jaar? – Pricewise raadt aan om ieder jaar opnieuw naar je energierekening te kijken, Ons advies is dus: laat je energieprijs voor 1 jaar vastzetten. Wanneer je een contract met een vaste energieprijs voor 1 jaar kiest, heb je geen last van tussentijdse prijsstijgingen.

Wat gaat de gasprijs doen 2024?

Verwachting energieprijzen in 2024 Mijn verwachting voor 2024 is een stabiele gasprijs rond de € 50, – per mWh.

Wat gaat er in 2023 duurder worden?

Halverwege het jaar passen veel bedrijven prijzen aan en veranderen er ook flink wat fiscale regelingen. Per 1 juli 2023 gaat onder meer de accijns op benzine, diesel en LPG omhoog en worden telefoonabonnementen duurder.

Wat is een normaal bedrag voor energie per maand?

Veelgestelde vragen – Hoeveel kost energie per maand 2023? Een gemiddeld Nederlands huishouden betaalt gemiddeld ongeveer €300 voor energie per maand. Deze prijzen kunnen flink verschillen, omdat sommige mensen nog een goedkoop vast contract hebben en anderen een nieuw en veel duurder contract hebben moeten afsluiten.

 • Hoeveel kost energie per maand 2 personen? De energiekosten per maand voor 2 personen liggen gemiddeld tussen €150 en €175 per maand.
 • Dit kan snel oplopen met de huidige hoge prijzen, tenzij je nog een oud vast contract hebt.
 • Wat is normaal elektriciteitsverbruik per maand? Een normaal elektriciteitsverbruik per huishouden is 3.350 kWh per kalenderjaar.

Dit komt uit op ongeveer 280 kWh per maand.

Wat kost 1 kWh inclusief alles 2023?

Hoeveel capaciteitstarief betaalt u voor een kilowatt? – In 2023 betaalt u voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld over Vlaanderen 40,4 euro (excl. btw); op maandbasis is dat 3,37 euro (excl. btw). Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont.

Doe een simulatie voor uw situatie. Iedereen betaalt een minimumbijdrage voor zijn gebruik van het net. Die komt overeen met 2,5 kW. Het gaat dus jaarlijks om gemiddeld 101 euro (excl. btw). Is uw maandpiek telkens 4 kW? Dan betaalt u op jaarbasis gemiddeld 161,6 euro (excl. btw) aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld 6,7 euro (excl.

btw) extra. Maar voor elke kWh die u verbruikt betaalt u minder dan vroeger. Met het nettarief per kWh rekenen we vanaf 2023 nog maar een deel van de netkosten aan. Het andere deel van de netkosten zit in het capaciteitstarief. Het nettarief per kWh voor wie een digitale meter heeft daalt gemiddeld over Vlaanderen met 5,9 eurocent.

Wat is op dit moment de goedkoopste energieleverancier?

Top 5 – goedkoopste energieleveranciers

Energiebedrijf Stroomprijs per kWh Gasprijs per m3
1. Vattenfall – 1 jaar vast € 0,321 € 1,261
2. OM – variabel € 0,330 € 1,196
3. Mega – variabel € 0,335 € 1,050
4. Powerpeers – 1 jaar vast € 0,354 € 1,323

Wat moet je doen als je energiecontract afloopt?

Aflopend energiecontract omzetten – Als je energiecontract afloopt, kom je niet zomaar zonder groene stroom te zitten. Omdat energie in Nederland wordt gezien als een primaire levensbehoefte, is het wettelijk zo geregeld dat een aflopend energiecontract automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Zal de gasprijs ooit weer dalen?

Ontwikkeling gasprijs 2023 – De gasprijzen zijn per vandaag (25 mei) bijna drie keer lager dan begin 2023. Wat Gaan De Energieprijzen Doen In 2024 De forse daling lijkt erop te wijzen dat we weer terugkeren naar het ‘oude normaal’ – rond de 15 a 17 euro per MWh, of ongeveer 15 cent per kuub. Als dat gebeurt kan het tarief voor huishoudens weer onder de 90 cent per m3 uitkomen.

Wat gaat de gasprijs doen 2024?

Verwachting energieprijzen in 2024 Mijn verwachting voor 2024 is een stabiele gasprijs rond de € 50, – per mWh.