FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Wie Krijgt Energietoeslag 2022?

Automatisch energietoeslag 2022 als u een uitkering ontvangt – Als u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente,

Hoeveel inkomen mag je hebben voor energietoeslag?

Mag dat? De regering heeft richtlijnen op gesteld zodat gemeenten de energietoeslag zoveel mogelijk hetzelfde uit kunnen voeren. Spaargeld, vermogen of het hebben van een eigen huis hoeft niet meegeteld te worden voor het inkomen om te kijken of je in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Hoe weet ik of ik in aanmerking komt voor de energietoeslag?

Richtlijn: tot 120% van het minimum – Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel geeft de landelijke overheid een richtlijn, De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ” in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Wat is de inkomensgrens voor energietoeslag voor 2023?

120% van het sociaal minimum in 2023 – Dit jaar zijn de regels voor de energietoeslag iets aangepast. Het sociaal minimum inkomen is iets gestegen en daarmee de 120% regel ook. Ondanks dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen zijn er misschien toch nog bespaar opties. We vroegen collega’s uit de sector naar hun ultieme bespaartips.

Wie heeft er recht op energietoeslag?

Voor wie is de energietoeslag bedoeld? – U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk.

Wat is 130% van het minimumloon?

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd

% van de bijstandsnorm 100% 130%
Gezin of samenwonenden – 100% van het minimumloon €1.738,02 € 2.259,43
Alleenstaande (ouder) – 70% van het minimumloon € 1.216,62 € 1581,61

Is de energietoeslag ook in 2023?

Energietoeslag via de gemeente – Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag krijgen via hun gemeente. Dat is een extra tegemoetkoming in de energiekosten van in 2023 in totaal € 1300,- per huishouden. Als je een uitkering hebt, ontvang je de toeslag automatisch.

 • Maar ook als je een baan met een laag inkomen hebt kun je in aanmerking komen.
 • Je moet de toeslag dan wel zelf aanvragen.
 • Informeer bij jouw eigen gemeente wat de voorwaarden zijn om in 2023 in aanmerking te komen voor de energietoeslag.
 • Let op! Sommige gemeenten hebben in 2022 € 500,- extra uitgekeerd (dus in totaal € 1800,-).

In dat geval wordt het bedrag voor 2023 verminderd tot € 800,-.

Heb je met alleen AOW recht op energietoeslag?

Misschien heb jij recht op energietoeslag! – LBV | Meer dan een vakbond Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 15 maart 2022 laten weten dat er een mogelijkheid is om energietoeslag aan te vragen. Dit geldt uiteraard alleen voor huishoudens die er recht op hebben.

 1. Onder de huishoudens die recht hebben op de energietoeslag vallen de huishoudens met lagere inkomens.
 2. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen, zzp’ers met minimale inkomsten en werkenden met een laag inkomen.
 3. De prijzen rijzen de pan uit, waar gas, stroom en benzine koplopers zijn.

De overheid probeerde eerder al met een algemene compensatieregel mensen tegemoet te komen, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Het aanvragen van de energietoeslag Wanneer je recht hebt op de energietoeslag, dan kun je dit aanvragen bij jouw gemeente.

 • Let op! Dit geldt niet voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen! Die krijgen automatisch een compensatie.
 • Dit komt omdat mensen met een bijstandsuitkering al bekend zijn bij de gemeente.
 • De andere groepen moeten zich dus melden bij hun gemeente, omdat zij daar niet direct bekend zijn.
 • Denk jij recht te hebben op de energietoeslag? LBV kan jou hierbij helpen.

Leden van LBV krijgen standaard hulp bij het aanvragen van toeslagen (en meer)! Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan via onze website óf bel met 088 – 266 3000. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wil over het aanvragen van de toeslag en/of het lidmaatschap.

See also:  Koningsdag 2024 Waar Komt De Koning?

Kan ik met AOW energietoeslag aanvragen?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u daarnaast ook recht hebben op een eenmalige energietoeslag. Als u AOW ontvangt, moet u deze toeslag zelf aanvragen.

Wat is een laag inkomen?

Naar de inhoud gaan

Dit jaar komt er een nieuwe energietoeslag. Maar eerst moet de wet nog aangepast worden. Wij verwachten dat u in het najaar een aanvraag kunt doen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Zodra de nieuwe regeling bekend is, zal de aanvraagmogelijkheid van de Energietoeslag 2023 zo snel mogelijk worden opengesteld via onze website.

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1322,18 per maand (inclusief vakantietoeslag); Voor gehuwden en samenwonenden van 21 jaar en ouder is het maximale nettobedrag € 1888,84 per maand (inclusief vakantietoeslag); Voor alleenstaanden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1470,80 per maand (inclusief vakantietoeslag); Voor gehuwden en samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is het maximale nettobedrag €1992,43 per maand (inclusief vakantietoeslag)

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74 € 1.629,19
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70 € 2.212,32

Wie heeft geen recht op energietoeslag?

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum in 2023 – Dat hangt af van uw situatie.

Uw situatie 120% van het wettelijk sociaal minimum (zonder toeslagen en vakantiegeld) netto
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.390
Gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen € 1.985
Alleenstaande met AOW € 1.550
Echtpaar, één of allebei met AOW € 2.105

Alle beetjes helpen. Foto: Arnoud Verhey. Waarom hebben andere gemeenten in 2023 wel al 500 euro energietoeslag verstrekt en Rotterdam nog niet? Sommige gemeenten hebben eerder dit jaar al 500 euro uitgekeerd. Dit bedrag is uitgekeerd aan de groep die in 2022 al 1.300 euro aan energietoeslag had ontvangen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om deze extra 500 euro niet uit te keren aan de doelgroep van 2022. Dit zou betekenen dat de energietoeslag van 2022 in totaal 1.800 euro zou zijn, en de energietoeslag van 2023 ‘slechts’ 800 euro. Rotterdam wil echter dat de mensen voor wie de energietoeslag in 2023 bedoeld is, aanspraak kunnen maken op hetzelfde bedrag als de doelgroep van 2022.

De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten geen nabetaling van 500 euro te doen. Dit geld wordt gereserveerd voor de energietoeslag van 2023. Wanneer kan ik de energietoeslag 2023 aanvragen? Dat is nog niet bekend. Houd deze pagina in de gaten. Heeft de energietoeslag gevolgen voor mijn toeslagen, zoals zorgtoeslag? Nee.

U ontvangt de energietoeslag onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

En geen gevolgen voor kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelasting. Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor nu in geldproblemen? Naast de energietoeslag is er nog meer hulp voor u.

Welke toeslagen bestaan er voor mensen met een laag inkomen?

Ondersteuning bij een laag inkomen de huurtoeslag; het kindgebonden budget; de zorgtoeslag; de kinderopvangtoeslag.

Welke datum wordt de energietoeslag uitbetaald?

Verwachting uitbetaling – Kortom, wanneer wordt jouw toeslag uitgekeerd? Onze verwachting is dat de energietoeslag van 2023:

Eind september of begin oktober kan worden aangevraagd Begin oktober en uiterlijk eind november zal worden uitbetaald

Volg onze twitter-pagina voor de laatste updates rondom de uitbetaling van de toeslag. De exacte datum waarop de energietoeslag wordt overgemaakt, kan overigens per gemeente verschillen. De ene gemeente keert eerder uit dan de ander. Zij gaan zelf hierover.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je in de bijstand zit?

Te veel spaargeld? Dan geen uitkering – Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, mag je als alleenstaande zonder kinderen aan spaargeld hebben. Alleenstaande ouders en mensen die samenwonen mogen maximaal 15.210 euro hebben. Heb je meer spaargeld, dan is het niet zo dat je bijstandsuitkering omlaag gaat.

Nee, je krijgt helemaal geen uitkering. Best een flinke straf voor een beetje spaargeld. Bovendien kan je ook je geen recht op een bijstandsuitkering hebben doordat de grootouders een spaarrekening voor je kind aanleggen. Het spaargeld van minderjarige kinderen telt namelijk ook mee bij jouw spaargeld voor de bijstand.

Nu lijken die normbedragen voor de bijstandsuitkering nog best hoog. Daarom heb ik ook gekeken wat als spaarbuffer als je een inkomen op bijstandsniveau hebt, in een huurwoning woont en 10 jaar oude Kia Picanto rijdt. Als alleenstaande heb je dan een buffer van 7.400 euro nodig.

Dat is al erg dichtbij de grens voor je bijstand. Je kan dan dus al in de problemen komen als je net wat te veel spaarrente krijgt bijgestort of een andere financiële meevaller hebt en wat extra’s op je spaarrekening wilt storten vóór je een bijstandsuitkering aanvraagt. Een alleenstaande ouder met kinderen moet in deze situatie volgens het NIBUD 8.550 euro aan buffer aanhouden.

Nog ruim onder de grens voor je bijstand. Helemaal prima dus, lijkt het, want we hebben het hier alleen voor de financiële buffer voor het gezin. Spaargeld voor je kind, bijvoorbeeld voor een toekomstige studie of het halen van een rijbewijs, telt niet mee in het bedrag voor je buffer.

Daar moet je dus eigenlijk nog extra voor sparen of misschien besluit de grootouders van het kind dit te doen. Er blijft (15.210 – 8.550) 6.600 euro over om dit te regelen zonder dat jij je bijstandsuitkering verliest. Voor één kind is dat misschien best een aardig bedrag, maar bij twee kinderen mag je nog maar maximaal 3.300 euro spaargeld per kind hebben.

Een studie kun je daar zeker niet van betalen. Het gaat hier om spaargeld dat je al hebt vóór je een bijstandsuitkering aanvraagt. En misschien denk je dat het redelijk is dat mensen niet te veel spaargeld mogen hebben voor ze zo’n uitkering krijgen, maar het is eigenlijk heel krom.

Interen op je spaargeld is namelijk geen manier om je vaste lasten te betalen. Je kunt misschien één of twee maanden interen op je spaargeld en dan heb je niks meer achter de hand voor als de wasmachine stuk gaat, je een flinke rekening voor je eigen risico bij de zorgverzekering krijgt of je auto moet vervangen.

Ondertussen lopen je vaste lasten wel door. En dan moet je alsnog een bijstandsuitkering aanvragen om die te betalen.

Wat is het sociaal minimum netto per maand?

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2023 (Toeslagenwet)

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden € 91,72 € 1.994,91
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 64,75 € 1408,31
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 41,32 € 898,71
Alleenstaande van 20 jaar € 50,64 € 1101,42

Hoeveel geld mag je hebben als je in de bijstand zit?

Geen bijstand bij teveel vermogen – Uw gemeente kijkt ook of u niet meer financieel vermogen heeft dan de grens die de bijstand daaraan stelt. Heeft u teveel vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld. De gemeente berekent het vermogen aan de hand van de bankgegevens van u en uw gezin, en betrekt daarbij ook eventuele waardevolle bezittingen, met uitzondering van uw eigen huis.

Heeft u schulden? Dan trekt de gemeente die schulden van uw vermogen af, waardoor uw vermogen lager is. Voorwaarde is wel dat u kunt bewijzen dat u die schulden moet terugbetalen. Dit geldt niet voor studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen, zoals schulden aan familie. Heeft u meer vermogen dan maximaal is toegestaan om nog bijstand te krijgen (de wettelijke grens)? Dan kunt u hiermee zelf in uw levensonderhoud voorzien.

U heeft geen recht op bijstand totdat u dit vermogen dat boven de grens uitkomt daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2023

Leefsituatie Maximaal vermogen
Gezamenlijke huishouding € 15.210
Alleenstaande ouder € 15.210
Alleenstaande € 7.605

Waarom nog geen energietoeslag 2023?

Welke datum energietoeslag 2023 Rotterdam? – Volgens uitvoeringsorganisatie Stroomopwaarts mag de energietoeslag van de rijksoverheid nog niet uitbetaald worden, omdat de Wet Energietoeslag 2023 nog niet is goedgekeurd. Naar verwachting kan deze wet pas op zijn vroegst in juni uitgevoerd worden.

Hoeveel is 120% van het minimum loon?

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74 € 1.629,19
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70 € 2.212,32

Wat wordt gezien als inkomsten?

Wat zijn inkomsten? Inkomsten is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen verkrijgt, zoals loon, winst, dividend of rente. Met inkomen wordt vaak ‘geld’ bedoeld maar goederen of diensten kunnen ook tot inkomsten behoren. Door de bank genomen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair.

Het primaire inkomen is hetgeen omschreven zoals hierboven. Het secundaire inkomen bestaat uit het primair inkomen minus de directe belastingen en sociale premies. Dit moet echter nog vermeerderd worden met de inkomensoverdracht. Het tertiaire inkomen is het secundaire inkomen minus de indirecte prijsverhogende belastingen.

Je kan dan denken aan de btw. Dit moet nog vermeerderd worden met prijsverlagende subsidies. : Wat zijn inkomsten?

Heb ik recht op energietoeslag met AOW en pensioen?

Misschien heb jij recht op energietoeslag! – LBV | Meer dan een vakbond Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 15 maart 2022 laten weten dat er een mogelijkheid is om energietoeslag aan te vragen. Dit geldt uiteraard alleen voor huishoudens die er recht op hebben.

Onder de huishoudens die recht hebben op de energietoeslag vallen de huishoudens met lagere inkomens. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen, zzp’ers met minimale inkomsten en werkenden met een laag inkomen. De prijzen rijzen de pan uit, waar gas, stroom en benzine koplopers zijn.

De overheid probeerde eerder al met een algemene compensatieregel mensen tegemoet te komen, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Het aanvragen van de energietoeslag Wanneer je recht hebt op de energietoeslag, dan kun je dit aanvragen bij jouw gemeente.

Let op! Dit geldt niet voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen! Die krijgen automatisch een compensatie. Dit komt omdat mensen met een bijstandsuitkering al bekend zijn bij de gemeente. De andere groepen moeten zich dus melden bij hun gemeente, omdat zij daar niet direct bekend zijn. Denk jij recht te hebben op de energietoeslag? LBV kan jou hierbij helpen.

Leden van LBV krijgen standaard hulp bij het aanvragen van toeslagen (en meer)! Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan via onze website óf bel met 088 – 266 3000. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wil over het aanvragen van de toeslag en/of het lidmaatschap.

Wat telt mee als inkomen voor zorgtoeslag?

We kijken naar het toetsingsinkomen van u én uw toeslagpartner. Dat is ongeveer jullie bruto- inkomen over een heel jaar. De zorgtoeslag is níét afhankelijk van de premie die u betaalt aan uw zorgverzekeraar.